Commissieleden

Algemene zaken en Middelen (AZM)

Alle commissieleden van de raadscommissie Algemene zaken en middelen.

Fysieke leefomgeving, milieu en economie (FME)

Alle commissieleden van de raadscommissie Fysiek, Milieu en Economie

Zorg en Welzijn (Zw)

Alle commissieleden van de raadscommissie Zorg en Welzijn

De gemeenteraad krijgt advies van vier raadscommissies:
•Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen
•Fysieke leefomgeving, milieu en economie (FME)
•Raadscommissie Zorg en Welzijn
•Raadscommissie Planning en Control

In de raadscommissies zitten raadsleden en burgerleden. De leden bereiden zich in de commissievergadering voor op de raadsvergadering. Ze doen dit door vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen over voorgestelde plannen. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

De Raadscommissies hebben drie taken:
•Advies aan de gemeenteraad geven over een voorstel
•Uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
•Overleggen met de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders