Vacature Kwaliteitscommissie

Het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten zoekt een lid voor de Gemeentelijke Kwaliteitscommissie:

een landbouw- en landschapsdeskundige.

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft in december 2013, in navolging van het Limburgs Kwaliteitsmenu, het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) vastgesteld. De gemeente hecht veel waarde aan haar buitengebied. Er wordt gestreefd om de kwaliteit van het buitengebied op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen kwalitatief in te passen.
Het betreft de volgende acht ontwikkelingsmodules buiten de rode contour:
• nieuwe landgoederen;
• gebiedseigen recreatie en toerisme;
• niet gebiedseigen recreatie en toerisme;
• agrarische uitbreiding en nieuwvestiging;
• uitbreiding bedrijventerrein;
• uitbreiding solitaire bedrijven;
• nieuwe (solitaire) woningen;
• overige (gebouwde) functies.

Gemeentelijke Kwaliteitscommissie
De huidige Gemeentelijke Kwaliteitscommissie adviseert sinds 2014 over de inhoud, de omvang en de inpassing van de kwaliteitsverbetering. Hierbij bekijkt de commissie of de kwaliteitsverbetering voldoende is in relatie tot de nieuwe, ‘rode’ ontwikkeling. De gemeente is nu op zoek naar een nieuwe landbouw- en landschapsdeskundige. Zij/hij zal samen met de landschapsecoloog en de dorpsbouwmeester de adviescommissie vormen. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk coördinator en secretaris. De commissie vergadert, afhankelijk van de vraag, één keer per vier weken.

Profiel lid Gemeentelijke Kwaliteitscommissie - landbouw- en landschapsdeskundige
• Deskundig in de eigen vakdiscipline.
• Aantoonbare ervaring met ontwerpprocessen.
• Kennis van opbouw en karakteristieke van het betreffende gebied.
• Kennis van bedrijfsmatige activiteiten in het buitengebied.
• Vormt samen met de overige leden een goed team.
• In staat om evenwichtig en in de tijd passend oordeel te geven over ontwikkelingsplannen.
• Goede communicatieve eigenschappen, ook naar niet deskundigen.
Voorkeur wordt uitgesproken voor personen, die binnen een straal van 25 km rond Eijsden-Margraten wonen.  

Vergoeding
De vergoeding bedraagt € 85,- per uur, voor één adviesbehandeling worden twee uren vergoed. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding. De benoeming vindt in beginsel plaats voor één jaar.

Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met 7 juni 2018 worden gestuurd naar: Gemeente Eijsden-Margraten t.a.v. dhr. M. Kremers, Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving, Postbus 10, 6269 ZG Margraten of per e-mail naar info@eijsden-margraten.nl. De gesprekken met de kandidaten vinden plaats in week 24 en 25. Het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu, het reglement van de Gemeentelijke Kwaliteitscommissie alsmede overige informatie vindt u op onze website onder Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. J.H.E. Rutten, Beleidsadviseur Afdeling Fysieke Leefomgeving, via e-mail jefrutten@eijsden-margraten.nl of telefonisch via 043 458 8488.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten