Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Woord van de burgemeester

30 maart 2020

Beste inwoner,

Het dal is vruchtbaarder dan de top. Dit mooie citaat is van Toon Hermans. Ik ken het echter uit de mond van mijn moeder. Als kind al gaf ze me deze wijsheid mee. Bij tegenslag – in het dal – ontstaan de krachtigste en vruchtbaarste ideeën. Ik zie heel veel mooie initiatieven in onze gemeenschap om elkaar steun te bieden en het gevoel te geven dat we hier samen inzitten en hier ook samen weer uitkomen. Dat maakt me trots en dankbaar.

Het Rijk heeft burgemeesters gevraagd om toe te zien op de landelijke maatregelen. Met een team van buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders en wijkagenten zijn we dagelijks op straat, om ervoor te zorgen dat hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht worden genomen. Immers, alleen zo zorgen we ervoor dat we samen gezond en veilig blijven en dat onze zorg de enorme toename aan patiënten aankan. Hierbij reken ik ook op u. U kunt ons helpen door onveilige situaties bij ons te melden, via ons telefoonnummer 043 458 84 88 of digitaal via Fixi

De afgelopen weken kon ik geen arm om mijn moeder heenslaan, omdat ze net als veel andere ouders en grootouders in een verzorgingshuis verblijft. Voor haar eigen veiligheid afgesloten van de buitenwereld. Daarom zeg ik nu tegen haar en ook tegen u: Het dal is vruchtbaarder dan de top. We komen hier samen weer uit. Blijf goed voor elkaar zorgen.


Met vriendelijke groet,
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

-----

23 maart 2020

Beste inwoner,

We zijn inmiddels een week verder en het crisisteam van de gemeente is volop aan de slag met de maatregelen en de gevolgen voor onze gemeenschap. Daarbij gaan we terug naar de basis: veiligheid, gezondheid, primaire levensbehoeften. We luisteren naar vragen van ouderen, gezinnen en ondernemers. En samen met zorginstellingen, overheden, bedrijven en vrijwilligers vinden we oplossingen, van heel klein tot heel ingrijpend. Dat lukt door een gezamenlijke aanpak en door creatief durven te zijn, onder het motto van ‘dichtbij het leven’. Op deze pagina leest u hierover meer.

Het doet me heel goed om te merken dat we zonder veel problemen de zeer ingrijpende noodmaatregelen hebben kunnen doorvoeren; zoals het afgelasten van evenementen en het sluiten van eet- en drinkgelegenheden. Maar gezondheid gaat voor. En daar is begrip en waardering voor. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf binnen bij milde klachten, neem geen risico op het besmetten van anderen.

Met vriendelijke groet,

Dieudonné Akkermans
Burgemeester

-----

16 maart 2020

De boodschap van het kabinet is heel helder. Alleen samen voorkomen we dat meer mensen het virus krijgen en ziek worden. En alleen als er minder mensen ziek worden, kunnen we de nodige zorg en hulpverlening garanderen. Ik vraag u daarom met klem om de maatregelen van het kabinet op te volgen.

Ik vind het bijzonder belangrijk om u nog een vraag te stellen. Aan een ieder met extra draagkracht, aandacht en tijd. Oudere, zieke en eenzame mensen en mensen die veel zorgen voor anderen, kunnen in deze tijd uw hulp gebruiken. Ik wil u vragen om naar elkaar om te kijken, nog meer dan u normaal doet. En om kalm te blijven en uw naasten gerust te stellen wanneer men het gevoel heeft er alleen voor te staan.

We zetten ons op dit moment volop in om onze gemeenschap te verbinden en te beschermen. De gemeente blijft bereikbaar en belangrijke dienstverlening loopt door.

Tot slot wil ik graag waardering en steun uitspreken voor alle mensen in de zorg en andere vitale beroepen. Heel erg veel dank voor uw inzet.


Met dank en vriendelijke groet,

Dieudonné Akkermans
Burgemeester