Extra ondersteuning voor ondernemers, verenigingen en stichtingen

9 april 2020

De Nederlandse regering neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in financiële problemen te komen. Het kabinet neemt daarom uitzonderlijke economische maatregelen om ondernemers, landelijk, te helpen.

Gemeente Eijsden-Margraten heeft besloten om extra maatregelen in te voeren om ondernemers, verenigingen en stichtingen financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW heeft op 19 maart 2020 voor alle ondernemers in haar werkgebied alle automatische incassobetalingen voor ondernemers opgeschort. Hiernaast vinden de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaats. Dit doet BsGW voor alle lokale belastingen die zij voor de deelnemende gemeenten (waaronder Eijsden-Margraten) en het waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, heft BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente.

BsGW maakt hierin gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van een pand (zijnde niet-woning). Het komt voor dat de ondernemer die in zijn eigen woning gevestigd is, gemist wordt. Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatische opschorting van BsGW zijn meegenomen dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420 420 contact op nemen met BsGW.

Gemeente Eijsden-Margraten zal ook de lokale belastingen voor ondernemers die via de gemeente worden opgelegd, opschorten tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering uiterlijk 31 december 2020 is voldaan.

Uitstel van betaling huren voor ondernemers, verenigingen en stichtingen

Een aantal ondernemers, verenigingen en stichtingen huren locaties van de gemeente Eijsden-Margraten. Deze huurlasten worden ook opgeschort tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering uiterlijk 31 december 2020 is voldaan.

Vergunningen voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus

Er zijn reeds een aantal vergunningen verleend voor evenementen die vanwege het coronavirus niet doorgaan. Besloten is om de hieraan gekoppelde leges kwijt te schelden.

Subsidies voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus

Er zijn organisaties die voor het organiseren van een evenement of activiteit een subsidie van de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen. Deze subsidie dient te voldoen aan gestelde voorwaarden.

Doordat een evenement of activiteit niet kan doorgaan vanwege het coronavirus worden bepaalde kosten niet gemaakt of wordt niet voldaan aan deze subsidievoorwaarden. Gemeente Eijsden-Margraten zal deze subsidies apart beoordelen en gaat hier coulant mee om. Op basis van een verantwoording van de reeds gemaakte kosten wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Vragen hierover kunnen worden gesteld via: info@eijsden-margraten.nl. 

Contact

Momenteel is nog niet duidelijk hoe lang de nu geldende, landelijke, maatregelen van kracht blijven. Gemeente Eijsden-Margraten volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig extra maatregelen treffen. Eventuele vragen kunt u stellen via: info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie voor ondernemers

Bekijk ook deze pagina met de landelijke economische maatregelen en informatie over het ondernemersloket Eijsden-Margraten.