Informatie kwestie IKL

In diverse media zijn berichten verschenen over de gang van zaken rond de ex-directeur van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). De berichten gingen over bedrijven (BV’s) die aan deze ex-directeur verbonden zijn. Ook werd er ingegaan op de relatie die de gemeente Eijsden-Margraten met IKL en deze bedrijven heeft. We kunnen ons voorstellen dat deze berichten vragen bij u oproepen. Gemeente Eijsden-Margraten deelt daarom op deze pagina alle documenten die inzicht geven in de werkzaamheden die door IKL zijn uitgevoerd en werkzaamheden die door de betreffende bedrijven zijn uitgevoerd voor de gemeente Eijsden-Margraten, de besluitvorming daarover en de betalingen. 

Relatie gemeente Eijsden-Margraten en IKL

De ontwikkelingen rond de ex-directeur van IKL en de Raad van Toezicht van IKL zijn een aangelegenheid van IKL en niet van de gemeente Eijsden-Margraten. We gaan daarom op deze pagina niet in op vragen daarover, maar beperken ons tot de relatie tussen IKL, de genoemde bedrijven en de gemeente.

De relatie van de gemeente Eijsden-Margraten die zij net als vele andere Limburgse gemeenten met IKL heeft, bestond al ruimschoots voor het aantreden van de betreffende (ex-)directeur van IKL en zelfs al vóór de fusie van Eijsden en Margraten. Jaarlijks ontvangt IKL een subsidie voor projecten en werkzaamheden die zij samen met bewoners en bedrijven uitvoert in het landschap. Hierbij kunt u denken aan werkdagen met de hoogstambrigade, de hakhoutbrigade en de buitenkrachtploeg, samenwerking met de basisscholen en gezamenlijke aanplant van bomen en bosschages. Projecten die burgerparticipatie en vrijwilligerswerk stimuleren en die het landschap ontwikkelen, erfgoed behouden en de gezondheid bevorderen.

Daarnaast is er een relatie met BosWerkt Products B.V. en Werkbank BV, de  bedrijven die in verband worden gebracht met de ex-directeur van IKL. De opdrachten aan BosWerkt Products B.V. en Werkbank B.V. zijn volgens het geldende aanbestedingsbeleid gegund. Alle betalingen die in de periode 1-1-2013 tot en met 2020 aan IKL, Werkbank B.V. of BosWerkt Products B.V. gedaan zijn kunt u terugvinden op onderstaande pagina’s.