Gronsveld / Cadier en Keer bestemmingsplan Aldi

 1. Akoestiek (PDF, 6.4 MB)
 2. Luchtkwaliteit (PDF, 4.3 MB)
 3. Studie Ecorys BP Hotel Gronsveld 2010 (PDF, 3.6 MB)
 4. Verantwoording EV (PDF, 468.0 kB)
 5. Archeologisch onderzoek, karterende fase (PDF, 23.9 MB)
 6. Archeologisch onderzoek, verkennende fase (PDF, 2.1 MB)
 7. Effentenstudie vestiging Aldi (PDF, 2.5 MB)
 8. Historisch bodemonderzoek Oosterbroekweg (PDF, 3.2 MB)
 9. Notitie externe veiligheid (PDF, 3.4 MB)
 10. Omgevingsvergunning
 11. Verkennend bodem- en asbestonderzoek Kampweg (PDF, 5.0 MB)
 12. Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein (PDF, 5.4 MB)
 13. Planregels (PDF, 405.2 kB)
 14. Toelichting (PDF, 21.2 MB)
 15. Verbeelding (PDF, 158.0 kB)