Margraten, wijzigingsplan Klein Welsden ongenummerd