Margraten, vastgesteld wijzigingsplan woningbouw Heiligerweg 2015