Ontwerp wijzigingsplan Ursulinenstraat ong. Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van donderdag 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 het ontwerp wijzigingsplan Ursulinenstraat ong.  Eijsden (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.WPLKOM10006-ON01), voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

In het bestemmingsplan Eijsden 2013 heeft de raad de mogelijkheid opgenomen om de bestemming ‘Wonen met de aanduiding wro-zone-wijzigingsgebied 1 (zonder bouwvlak) te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ teneinde 1 woning te realiseren. Hiertoe is het voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld. De initiatiefnemer is voornemens om een grondgebonden woning te realiseren.

1. Ursulinenstraat 1b te Eijsden_Verbeelding (1) (PDF, 369.9 kB)

2. Ursulinenstraat 1b te Eijsden_Toelichting (1) (PDF, 16.6 MB)

3. Ursulinenstraat 1b te Eijsden_Regels (1) (PDF, 3.8 MB)

4. Ursulinenstraat 1b te Eijsden_Bijlagen bij toelichting_Bijlage 2 Stukken melding digitale watertoets d.d. 7 mei 2020 (1) (PDF, 326.8 kB)

5. Ursulinenstraat 1b te Eijsden_Bijlagen bij toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodem- en asbestonderzoek (PDF, 2.8 MB)