Informatiebijeenkomsten

Begin 2016 ging het project ‘Zorgeloos Zonnepanelen’ van start. In februari werden vier informatiebijeenkomsten gehouden in Eijsden, Cadier en Keer, Mheer en Margraten. In september staan twee informatie-avonden gepland voor geïnteresseerden in het 'Zonnepanelen project Zorgeloos Zonnepanelen gemeente Eijsden-Margraten'.

Aanvullend budget zonnepanelen

Aanvankelijk werd van gemeentewege € 1,6 mln voor de financiering van het project beschikbaar gesteld. De belangstelling voor het project blijkt echter zodanig groot te zijn dat in de loop van 2016 opnieuw een bedrag van € 1 mln ter beschikking werd gesteld.

Teneinde de inwoners optimaal de mogelijkheid te geven om deel te kunnen nemen aan het zonnepanelenproject heeft het gemeentebestuur besloten om in september 2016 nog enkele informatieavonden te organiseren. U bent van harte welkom.

Informatie-avonden zonnepanelenproject

 • woensdag 21 september 2016; harmoniezaal Amicitia Banholt Bredeweg 25, 6262 NX Banholt, aanvang 19.30 uur.
 • donderdag 22 september 2016;  gemeenschapshuis Gronsveld, Stationsstraat 23, 6247 BJ Gronsveld, aanvang 19.30 uur.

Het programma tijdens beide avonden is als volgt:

19.30 uur: welkomstwoord door John Willems, wethouder gemeente Eijsden-Margraten

 • Toelichting op de duurzaamheidsambities van de gemeente Eijsden-Margraten
 • Algemene uitgangspunten en voorwaarden van het zonnepanelen-project
 • 19.50 uur: technische en financiële informatie door Con Op den Kamp, LuxPark, en Andre Langemeijer, Volta Limburg.
 • 20.50 uur: beantwoording van vragen en afsluiting

Heeft u na afloop van de informatieavond nog vragen?
Dan kunt u uw vraag stellen via e-mail aan: tonnybeijers@eijsden-margraten.nl. 

Kenmerken van het project zijn:

 • volledige ontzorging deelnemer
  Van gemeentewege worden uitvoering alsook beheer en onderhoud gedurende 15 jaren volledig uitgevoerd.
 • een financieel aantrekkelijke regeling
  Deelnemers aan het project kopen van de gemeente op afbetaling over een periode van 15 jaren. Vroegtijdige aflossing is daarbij boetevrij mogelijk. Van gemeentewege wordt er voor zorg gedragen dat deelnemers de btw op de kosten van aankoop en uitvoering in principe volledig terug ontvangen. De aflossing kan volledig gefinancierd worden door het voordeel van de teruglevering van opgewekte energie aan de leverancier. Het kost de deelnemer aldus niets.

Doel van het project is het stimuleren van de opwekking van duurzame energie, waarvoor particuliere woningeigenaren, verenigingen en scholen, mits sprake is van een kleinverbruikersaansluiting (saldering), kunnen deelnemen.

Er vond een aanbestedingsprocedure plaats, waarbij Volta Limburg als meest gunstig bedrijf naar voren kwam. De uitvoering van een en ander kwam dus in handen van Volta Limburg.