Vergunning nodig?

Onder specifieke voorwaarden is het mogelijk om vergunningvrij zonnepanelen te plaatsen.
Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar deze brochure. Ook kunt u zelf de vergunningencheck uitvoeren via www.omgevingsloket.nl.

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen de zonnepanelen toch vergunningvrij plaatsen. Kijk hier voor meer informatie.

Mocht blijken dat er voor het plaatsen van de zonnepanelen een omgevingsvergunning is vereist, klik dan hier voor meer informatie inzake het indienen van deze aanvraag.