Meldingen en klachten

Ga terug

 • Bezwaar maken tegen een beslissing

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan

 • Klachten over de werkwijze van de gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen

 • Melding woon- of leefomgeving doen

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Meld het ons meteen. Ook voor rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

 • Meldpunt Sociaal Domein

  Het Meldpunt Sociaal Domein is bedoeld om onderdelen van de dienstverlening die voor verbetering vatbaar zijn in beeld te krijgen. Inwoners die ergens tegenaan lopen of ideeën hebben over hoe iets beter kan, kunnen dit bij dit Meldpunt doorgeven.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Bel dan de gemeente

 • Storing aan openbare verlichting

  Heeft u een storing aan de openbare verlichting gezien. Dan kunt u deze rechtstreeks melden aan onze onderhoudsaannemer ‘Ziut’. Dit kan telefonisch via 088 9450 850 of door een e-mail te sturen aan service.zuid@ziut.nl

 • Te late beslissing van de gemeente (dwangsom)

  De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding