Meldingen en klachten

Ga terug

 • Bezwaar maken tegen een beslissing

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan

 • Klachten over de werkwijze van de gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen

 • Melding woon- of leefomgeving doen

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Meld het ons meteen. Ook voor rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Bel dan de gemeente

 • Storing aan openbare verlichting

  Heeft u een storing aan de openbare verlichting gezien. Dan kunt u deze rechtstreeks melden aan onze onderhoudsaannemer ‘Ziut’. Dit kan telefonisch via 088 9450 850 of door een e-mail te sturen aan service.zuid@ziut.nl

 • Te late beslissing van de gemeente (dwangsom)

  De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding