Financiën

Begroting

Een overzicht van de financiële stukken van de gemeente

Gemeentelijke belastingen

WOZ-waarde, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en andere gemeentelijke belastingen

Leges

De legespagina geeft een overzicht welke kosten de gemeente vraagt voor verschillende producten en diensten.