GGD Zuid-Limburg – Regionaal gezondheidsbeleid

De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD Zuid-Limburg) is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Samen bepalen zij het regionaal gezondheidsbeleid. De GGD :

  • adviseert gemeente Eijsden-Margraten
  • levert data en kennis 
  • voert de wettelijke taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid

Regionaal Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg

Bekijk de GGDZL Gezondheidsnota 2020-2023 op deze website
Contact: trendbreuk@ggdzl.nl

Weten hoe gemeente Eijsden-Margraten ervoor staat?

Bekijk de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg op deze website