Haalbaarheidsonderzoek snel internet buitengebied Lijn-50-gemeenten

De vraag naar snel breedband internet is de laatste jaren sterk gegroeid. Mede door nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zorg op afstand, meer thuiswerken, internettelevisie (Netflix en HD tv), online gamen en de opkomst van 'Internet of Things' groeit de vraag. ‘Internet of Things’ is het gebruik van internet door apparaten, zoals slimme energiemeters, zorg op afstand, lampen of koelkasten. Kinderen gebruiken het internet tegenwoordig ook steeds vaker om te leren en voor hun schoolopdrachten, traag internet is dan niet erg bevorderlijk voor hun prestaties.
Niet alleen voor particulieren is breedband internet van groot belang maar ook voor bedrijven. Bedrijven maken steeds meer gebruik van onder andere clouddiensten, beveiligingssystemen via internet, verantwoorden van productie bij agrarische bedrijven, wifi bij recreatieve bedrijven enzovoort.

Europese doelstellingen voor breedband


Nederland onderschrijft de Europese doelstellingen voor 2020. In dat jaar moet in de Europese Unie iedereen toegang hebben tot breedband internet met een snelheid van minimaal 30 Mb/s. Nederland voldoet al bijna aan deze doelstelling: 97% van de huishoudens kan op dit moment zo’n aansluiting krijgen. Met name in het buitengebied zijn deze snelheden, door de grote afstanden tussen providerkast en (bedrijfs-)pand, niet haalbaar.
Snelle internetverbindingen zijn essentieel voor een goed economisch- en leefklimaat. Die groeiende vraag dwingt tot investeringen in vaste en mobiele netwerken. De Rijksoverheid vindt dat marktpartijen de eerste stap moeten nemen in deze ontwikkeling. Echter, bij deze investeringen zijn er gebieden die uiterst interessant zijn voor deze partijen zoals, dorps- stadskernen, bedrijventerreinen en dergelijke. Het buitengebied van Zuid-Limburg is gezien de grote spreiding en het beperkt aantal panden dat geen snelle internetverbinding heeft minder interessant. Voor marktpartijen is het niet haalbaar om voor deze gebieden een positieve business case te realiseren. Dialogic heeft begin 2015 een inventarisatie uitgevoerd naar bovenstaande gebieden. Op onderstaande kaart zijn deze zogenaamde ‘witte gebieden’ aangegeven.

Klik hier voor de kaart van Eijsden-Margraten


*De kaart is een samenvoeging van de gegevens van internetproviders gekoppeld aan het gemeentelijk BAG systeem. De kaart geeft geen 100% betrouwbaar beeld omdat er bijvoorbeeld ook bouwkavels zijn opgenomen die tijdens van het opstellen van de inventarisatie wel een adres maar nog geen internet aansluiting hadden. Dit is met name terug te zien bij bestemmingsplan Poelveld.
Meer informatie over het rapport van Dialogic: https://www.dialogic.nl/projecten/plan-van-aanpak-inventarisatie-snel-internet-in-limburg/

Omdat het voor marktpartijen geen haalbare business case is, om het buitengebied van de Lijn-50-gemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen Wittem en Vaals) bekabeld aan te sluiten op breedband internet, zijn de Lijn-50-gemeenten in samenwerking met de Provincie gestart met een haalbaarheidsonderzoek met een zogenaamd vast-draadloos netwerk. Uit dit onderzoek moet blijken of een draadloos netwerk een oplossing kan bieden voor breedband internet.
De doelstelling van dit onderzoek is om vast te stellen of de technologie die Greenet succesvol in andere delen van Nederland (Flevoland en Zeeland) inzet, ook in Zuid-Limburg een oplossing biedt. Zodra het netwerk gerealiseerd is start de proef die 3 maanden zal duren. Na deze periode wordt de proef aan eerder opgestelde criteria geëvalueerd. Mocht de proef succesvol blijken, dan zal Greenet het project als commerciële provider voortzetten.

Technologie vast-draadloos netwerk


De essentie van de technologie is dat er een draadloos signaal vanaf een hoog punt (een opstelpunt) wordt uitgezonden over een doelgebied. Het doelgebied is afhankelijk van de locatie van de deelnemers aan het haalbaarheidsonderzoek. Bij de eindgebruikers wordt een buitenontvanger geïnstalleerd op de gevel van het huis. Daarvandaan wordt het signaal doorgeleid naar binnen. Doordat de ontvanger vast gemonteerd is aan het huis en dus bekend is hoeveel en welke gebruikers in het dekkingsgebied aanwezig zijn, kan in het netwerk de snelheid en capaciteit per klant gegarandeerd worden.
Het bepalen van de locatie van het opstelpunt is van een groot aantal factoren afhankelijk zoals, hoogte in het landschap, vrij zicht (geen belemmering gebouwen of bomen), is er een stroom en internetaansluiting in de buurt, enzovoort. Daarnaast willen we bij dit onderzoek gebruik maken van een bestaande mast om de apparatuur aan te bevestigen. Derhalve is gekozen om gebruik te maken van de telecommast in Eys. Het bereik vanaf het opstelpunt is circa 8 á 10 kilometer.

Planning


Momenteel zijn we bezig met het werven van deelnemers. Daarnaast zijn we bezig met het verkrijgen van de benodigde vergunningen, frequenties en de toestemming voor het gebruik van de testopstelling. Aansluitend wordt de testopstelling gerealiseerd en gaan we aan de hand van het doelgebied deelnemers selecteren.

Hoe kan ik deelnemen?


Momenteel zijn we bezig met het installeren van de zendapparatuur op de telecommast in Eys en de ontvangers bij de deelnemers. Naar verwachting is het netwerk eind week 40 volledig geïnstalleerd. Aansluitend zal Greenet het netwerk testen en evalueren.

Vragen?

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de site van Greenet, https://greenet.nl of contact opnemen met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren via info@eijsden-margraten.nl.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten