Nieuwsberichten

Huisvuilinzameling Rd4 rond Carnaval

Donderdag 16 februari 2017

Op carnavalsmaandag en -dinsdag (27 en 28 februari 2017) wordt geen afval aan huis ingezameld. Raadpleeg uw Rd4-afvalwijzer tijdig, aangezien ook de zaterdag vóór Carnaval tot een van de inhaaldagen behoort.

U kunt de Rd4-afvalwijzer ook via de Rd4-afvalapp raadplegen. Deze kunt u met een smartphone gratis downloaden in de Android of Apple appstore. Een digitale versie van de afvalwijzer 2017 vindt u ook op www.rd4.nl.

Op carnavalsmaandag en -dinsdag zijn de Rd4-milieuparken, de Rd4-kringloopwinkels en het Rd4-servicepunt de gehele dag gesloten. Voor meer informatie raadpleeg de Afvalwijzer of kijk op www.rd4.nl. U kunt ook contact opnemen met het Rd4-servicepunt via 045 543 7100.