Alles voor inwoners

 • AED's in Eijsden-Margraten

  Alle informatie over AED's

 • Afval

  Ophalen en scheiden van afval, afvalkalender, groene en grijze kliko, zwerfvuil, Milieustraat, stortbon, chiplabel/pas, kringloopwinkel

 • Anti Discriminatievoorziening Limburg

  Discriminatie is een abstract thema. Je weet pas echt wat het is als je het zelf hebt meegemaakt

 • Bouwen en verbouwen

  Bestemmingsplannen, handhaven, kappen van bomen, omgevingsvergunning, planschade, slopen, welstand, rioolaansluiting

 • Contact

  Openingstijden en contact, afspraak maken met de gemeente, meldingen en klachten, gevonden en verloren voorwerpen

 • Dialect

  Gemeente Eijsden-Margraten start Campagne Dialect: KAL PLAT

 • Dialoog buitengewoon agrarisch buitengebied

  Een buitengebied dat gekenmerkt wordt door een krachtige land- en tuinbouw in een geweldig Nationaal Landschap, dat is waar de gemeente voor wil gaan. Behoud van landschapskwaliteit is niet alleen de basis voor een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners en bezoekers, maar ook belangrijk voor de plattelandseconomie.

 • Digitaal loket

  U kunt op dit moment al diverse producten online bestellen zoals bijvoorbeeld; een uittreksel burgerlijke stand, een uittreksel BRP (gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie), binnengemeentelijke verhuizing, vermissing reisdocument of intergemeentelijke verhuizing.

 • Dubbel Duurzaam

  Veel inwoners willen én moeten immers langer in hun eigen woning blijven wonen. Door een combinatie te zoeken van levensloopbestendige en energiebesparende maatregelen kan uw woning langer duurzaam gebruikt worden en houdt u als bewoner ook nog geld over.

 • Geboorte, trouwen en overlijden

  Aangeven van geboorte, erkenning kind, aangifte huwelijk of geregistreerd partnerschap, trouwlocaties, trouwambtenaren, naamgebruik veranderen en begraafplaatsen.

 • Gemeentegids

  De digitale gemeentegids van de gemeente Eijsden-Margraten

 • Gemeentelijke belastingen

  WOZ-waarde, onroerendezaakbelasting en andere gemeentelijke belastingen

 • Gemeente-info

  Wekelijks nieuws en informatie van de gemeente vindt u in Via eijsden-margraten en De Etalage

 • Lening verstrekken

 • Meldingen en klachten

  Een melding of klacht indienen bij de gemeente

 • Nieuwsberichten

  Actuele informatie van de gemeente

 • Onderscheidingen

  Hofleverancier, Koninklijk predicaat, Koninklijke erepenning en Koninklijke onderscheiding

 • Over deze website

  Colofon, proclaimer, privacy, sitemap en de a tot z-index

 • Overlast vliegverkeer Eijsden

  Hier kunt u informatie omtrent de informatiebijeenkomsten over de overlast van het vliegverkeer in Eijsden terugvinden

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Parkeren en de blauwe zone, privé gehandicaptenparkeerplaats, gehandicapten parkeerkaart, strooien bij gladheid

 • Paspoort, rijbewijs en uittreksels

  Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel Burgerlijke Stand, Uittreksel Basisregistratie Personen, bewijs van in leven zijn, Verklaring omtrent gedrag, legalisatie handtekening en reizen met kinderen

 • Persberichten

  Actuele persberichten van de gemeente.

 • Samen kunnnen we het zelf

 • Scholen en kinderopvang

  Een overzicht van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang, leerlingenvervoer, schoolvakanties, leerplicht, spijbelen, terug naar school (17-23 jaar)

 • Sociale kaart Eijsden-Margraten

  Overal en altijd toegang tot informatie over hulp en ondersteuning voor onze inwoners.

 • Sport, cultuur en recreatie

  Zwembad, evenementen en een dagje uit, kunstwerken, evenement organiseren, sportvelden en gymzalen, huren sportaccommodaties en gemeentelijke accommodaties, weekmarkt, kermis, stookontheffing, vispas

 • Verkeersmaatregelen

  Alle verkeersmaatregelen binnen de gemeente Eijsden-Margraten

 • Verkiezingen Tweede Kamer

  Hier kunt u de uitslagen zien van de 2e kamer verkiezingen 2017.

 • Vluchtelingen

  Actuele informatie over vluchtelingen in Eijsden-Margraten

 • Wegwijzer Ik beweeg Ik creeër

 • Werk en Inkomen

  Hulp bij schulden, inburgering, inkomensondersteuning, uitkering, vrijwilligerswerk

 • Werk in uitvoering

  Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Eijsden-Margraten

 • Wonen

  Verhuizing doorgeven, vrije bouwkavels, bouwprojecten, huurwoningen, wijken in Eijsden-Margraten, starterslening, verhuur leegstaande woning, bestrijding plaagdieren, AED's, sirene

 • Zorg en Welzijn

  Alle informatie over de veranderingen in de zorg