Alles voor inwoners

Ga terug

 • AED's in Eijsden-Margraten

  Alle informatie over AED's

 • Afval

  Ophalen en scheiden van afval, afvalkalender, groene en grijze kliko, zwerfvuil, Milieustraat, stortbon, chiplabel/pas, kringloopwinkel

 • Anti Discriminatievoorziening Limburg

  Discriminatie is een abstract thema. Je weet pas echt wat het is als je het zelf hebt meegemaakt

 • Bouwen en verbouwen

  Bestemmingsplannen, handhaven, kappen van bomen, omgevingsvergunning, planschade, slopen, welstand, rioolaansluiting

 • Contact

  Openingstijden en contact, afspraak maken met de gemeente, meldingen en klachten, gevonden en verloren voorwerpen

 • Dialect

  Gemeente Eijsden-Margraten start Campagne Dialect: KAL PLAT

 • Digitaal loket

  U kunt op dit moment al diverse producten online bestellen zoals bijvoorbeeld; een uittreksel burgerlijke stand, een uittreksel BRP (gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie), binnengemeentelijke verhuizing, vermissing reisdocument of intergemeentelijke verhuizing.

 • Geboorte, trouwen en overlijden

  Aangeven van geboorte, erkenning kind, aangifte huwelijk of geregistreerd partnerschap, trouwlocaties, trouwambtenaren, naamgebruik veranderen en begraafplaatsen.

 • Gemeentegids

  De digitale gemeentegids van de gemeente Eijsden-Margraten

 • Gemeentelijke belastingen

  WOZ-waarde, onroerendezaakbelasting en andere gemeentelijke belastingen

 • Gemeente-info

  Wekelijks nieuws en informatie van de gemeente vindt u in 1 Eijsden-Margraten en De Etalage

 • ‘Ik beweeg’ & ‘Ik creëer’

  Sportieve en culturele activiteiten voor o.a. jeugd, senioren en mensen met een beperking

 • Meldingen en klachten

  Een melding of klacht indienen bij de gemeente

 • Nieuwsberichten

  Actuele informatie van de gemeente

 • Onderscheidingen

  Hofleverancier, Koninklijk predicaat, Koninklijke erepenning en Koninklijke onderscheiding

 • Over deze website

  Colofon, proclaimer, privacy, sitemap en de a tot z-index

 • Overlast vliegverkeer Eijsden

  Hier kunt u informatie omtrent de informatiebijeenkomsten over de overlast van het vliegverkeer in Eijsden terugvinden

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Parkeren en de blauwe zone, privé gehandicaptenparkeerplaats, gehandicapten parkeerkaart, strooien bij gladheid

 • Paspoort, rijbewijs en uittreksels

  Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel Burgerlijke Stand, Uittreksel Basisregistratie Personen, bewijs van in leven zijn, Verklaring omtrent gedrag, legalisatie handtekening en reizen met kinderen

 • Persberichten

  Actuele persberichten van de gemeente.

 • Samen kunnnen we het zelf

 • Scholen en kinderopvang

  Een overzicht van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang, leerlingenvervoer, schoolvakanties, leerplicht, spijbelen, terug naar school (17-23 jaar)

 • Sociale kaart Eijsden-Margraten

  Overal en altijd toegang tot informatie over hulp en ondersteuning voor onze inwoners.

 • Sport, cultuur en recreatie

  Zwembad, evenementen en een dagje uit, kunstwerken, evenement organiseren, sportvelden en gymzalen, huren sportaccommodaties en gemeentelijke accommodaties, weekmarkt, kermis, stookontheffing, vispas

 • Verkeersmaatregelen

  Alle verkeersmaatregelen binnen de gemeente Eijsden-Margraten

 • Vluchtelingen

  Actuele informatie over vluchtelingen in Eijsden-Margraten

 • Werk en Inkomen

  Hulp bij schulden, inburgering, inkomensondersteuning, uitkering, vrijwilligerswerk

 • Werk in uitvoering

  Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Eijsden-Margraten

 • Wonen

  Verhuizing doorgeven, vrije bouwkavels, bouwprojecten, huurwoningen, wijken in Eijsden-Margraten, starterslening, verhuur leegstaande woning, bestrijding plaagdieren, AED's, sirene

 • Zorg en Welzijn

  Alle informatie over de veranderingen in de zorg

 • Verkiezingen Tweede Kamer

  Hier kunt u de uitslagen zien van de 2e kamer verkiezingen 2017.

 • Dialoog buitengewoon agrarisch buitengebied

 • Lening verstrekken