Alles voor inwoners

Afval

De gemeente Eijsden-Margraten maakt gebruik van de afvaldiensten van Rd4. Voor informatie over de afvalkalender, inzameling afval, groene container, grijze container en al uw andere afval vragen kunt u terecht bij de Rd4

Geboorte, trouwen en overlijden

Aangeven van geboorte, erkenning kind, aangifte huwelijk of geregistreerd partnerschap, trouwlocaties, trouwambtenaren, naamgebruik veranderen en begraafplaatsen.

Gemeentelijke belastingen

WOZ-waarde, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en andere gemeentelijke belastingen

Gevonden en verloren voorwerpen

Wat te doen als u iets vindt of verliest

Hondenbeleid

Regels en afspraken rondom het uitlaten van honden

Leges

De legespagina geeft een overzicht welke kosten de gemeente vraagt voor verschillende producten en diensten.

Meldingen en klachten

Een melding of klacht indienen bij de gemeente

Nieuw in de gemeente

Informatie voor nieuwe inwoners

Onderscheidingen

Hofleverancier, Koninklijk predicaat, Koninklijke erepenning en Koninklijke onderscheiding

Parkeren, verkeer en vervoer

Parkeren en de blauwe zone, privé gehandicaptenparkeerplaats, gehandicapten parkeerkaart, strooien bij gladheid

Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs

Iedereen heeft een reisdocument nodig. In Eijsden-Margraten kunt u online een paspoort of identiteitskaart aanvragen.

School en opvang

Een overzicht van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang, leerlingenvervoer, schoolvakanties, leerplicht, spijbelen, terug naar school (17-23 jaar)

Sport, cultuur en recreatie

Zwembad, evenementen en een dagje uit, kunstwerken, evenement organiseren, sportvelden en gymzalen, huren sportaccommodaties en gemeentelijke accommodaties, weekmarkt, kermis, stookontheffing, vispas

Uittreksels

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Kijk dus goed welk uittreksel u nodig heeft.

(Ver)Bouwen

Vergunningen en meldingen

Alles over vergunningen en bouwmeldingen

Verkiezingen

Informatie over de verkiezingen en nieuwe (vervangende) stempas aanvragen

Vliegtuigoverlast zuidelijk-Zuid-Limburg

Werk in Uitvoering

Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Eijsden-Margraten

Wonen

Verhuizing doorgeven, vrije bouwkavels, bouwprojecten, huurwoningen, wijken in Eijsden-Margraten, starterslening, verhuur leegstaande woning, bestrijding plaagdieren, AED's, sirene

Zorg, werk en inkomen

Hulp bij schulden, inkomensondersteuning, uitkering, vrijwilligerswerk, WMO en Pgb