Parkeren, verkeer en vervoer

Parkeren

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten wordt op sommige locaties door middel van een parkeerschijfzone beoogd het kort parkeren te bevorderen. Gebleken is dat (nog) niet iedereen op de hoogte is van de hieromtrent geldende regels of dat deze in praktijk (nog) niet door iedereen worden toegepast

Strooien bij gladheid

Waar de gemeente strooit op de wegen wanneer het glad is

Verkeersbesluiten

Hier treft u de verkeersbesluiten van gemeente Eijsden-Margraten