Verkeersbesluit Mgr. Willigerstraat

Verkeersbesluit Mgr. Willigerstraat

In de Mgr. Willigersstraat en een deel van de Vroendalsweg te Gronsveld is een parkeersituatie ontstaan met verschillende belangen vanwege de zich daar bevindende (senioren)woningen, bedrijven, kantoren, huisartsen- en een tandartsenpraktijk.

Leefbaarheid en veiligheid


De gemeente heeft gedurende een langdurige periode vele meldingen ontvangen ten aanzien van parkeeroverlast waarbij de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het geding is. De problematiek ten aanzien van de leefbaarheid uit zich in een hoge parkeerdruk en het ontstaan van zoekgedrag in deze straten en wordt met name overdag en het begin van de avond veroorzaakt door langparkeerders.

Uit observaties ter plaatse en parkeeronderzoeken is gebleken dat de beschikbare parkeergelegenheden langs de Mgr. Willigersstraat regelmatig langdurig bezet zijn door dezelfde voertuigen, waardoor bewoners niet meer kunnen parkeren. Het belang ten aanzien van de leefbaarheid voor de bewoners in de betreffende straten weegt zwaarder dan het (lang) parkeren van voertuigen.
Ook de doorgang van de hulpdiensten bij calamiteiten wordt ernstig belemmerd.
Het algemene belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg en een snelle doorgang van de hulpdiensten gaat voor het individuele belang.

Om aan het belang van kortparkeerders (bezoekers van bedrijven en aanwonenden) in genoemde straten tegemoet te komen is het inkorten van de parkeerduur de maatregel om in (kort) parkeren te kunnen voorzien. Voor de langparkeerders zijn er in de nabije omgeving en op eigen terrein voldoende alternatieve parkeergelegenheden aanwezig.

Uit deze zienswijzen en reacties is  o.a. het volgende geconcludeerd en opgenomen in het maatregelenpakket:

  • het instellen van een zogenaamde ‘blauwe zone’ van maandag tot en met zaterdag van 7.00 - 22.00 uur met een maximale parkeerduur van 2 uur voor een   proefperiode van 1 jaar;
  • het blauwe zone gebied te vergroten door de Pius XII Straat en een deel van de Holegracht op te nemen in de zone (zie bijgevoegd kaartje);
  • per woonadres kan indien gewenst één ontheffing (op kenteken) voor de parkeerschijfzone aangevraagd worden, waardoor er bij het gebruik van de ontheffing geen gebruik van de parkeerschijf hoeft te worden gemaakt. Per bedrijfsadres worden maximaal drie (algemene) ontheffingen verstrekt.
  • het aanwijzen van twee algemene invalideparkeerplaatsen op het parkeerterrein ter hoogte van Vroendalsweg 9 t/m 15.

Verdere procedure:

Het parkeerbesluit wordt gepubliceerd in ‘1eijsden-margraten’ en ‘De Etalage’ en in het ‘Gemeenteblad officiële bekendmakingen’ via deze link te raadplegen. Het verslag van de bijeenkomst van 17 november 2016, aanvraag formulier ontheffing en informatie over de geldende regels van de parkeerschijfzone (blauwe zone) vindt u vanaf 24 januari 2017 op deze pagina.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Gelissen via het algemene nummer 14 043 of 043 458 8488 of via  info@eijsden-margraten.nl.

Bijlagen:

Bewonersbrief Mgr. Willigersstraat en omgeving (DOCX, 77.5 kB)

Verslag bewonersavond Mgt. Willigersstraat Gronsveld (DOCX, 24.9 kB)

Parkeeronderzoek (PDF, 45.9 kB)

Opzet parkeeronderzoek (PDF, 343.4 kB)

Kaart blauwe zone (PDF, 560.9 kB)

Parkeertelling 26 tot 31 oktober 2016 (XLSX, 10.6 kB)

Aanvraag bewoner ontheffing blauwe zone  (DOCX, 630.6 kB)

Aanvraag bedrijf ontheffing blauwe zone (DOCX, 630.6 kB)

Verkeersbesluit (PDF, 182.8 kB)