Zwemlessen

Bijdrage inwoners Eijsden-Margraten diploma A.

Het college vindt de zwemveiligheid van groot belang en wil alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Eijsden-Margraten in aanmerking laten komen voor een vergoeding voor het behalen van het A diploma, ongeacht in welke zweminrichting zij deze diploma behalen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld om een vergoeding van € 100,- te verstrekken als tegemoetkoming in de door aanvrager gemaakte kosten van het particulier leszwemmen. Elk kind dat binnen de gemeente Eijsden-Margraten woont en bij een zweminrichting binnen de gemeentegrens het zwemdiploma A behaalt, komt in aanmerking voor de stimuleringssubsidie van 100 euro.

De €100,- wordt verstrekt bij het overleggen van het behaalde A diploma (erkend volgens zwem ABC) en kan ook een stimulans zijn om verder te gaan voor het B diploma.
Dit geldt overigens alleen voor het A diploma.

De gemeenteraad neemt over dit voorstel op 30 oktober een besluit. Deze verordening treedt pas in werking na publicatie. Het zal dus pas mogelijk zijn om na 1 December een aanvraag in te dienen.
Het aanvraagformulier zal dan via deze website beschikbaar zijn.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten