Zwemlessen

Bijdrage inwoners Eijsden-Margraten diploma A.

Het college vindt de zwemveiligheid van groot belang en wil alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Eijsden-Margraten in aanmerking laten komen voor een vergoeding voor het behalen van het A diploma, ongeacht in welke zweminrichting zij deze diploma behalen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld om een vergoeding van € 100,- te verstrekken als tegemoetkoming in de door aanvrager gemaakte kosten van het particulier leszwemmen. Elk kind dat binnen de gemeente Eijsden-Margraten woont en het nationaal zwemdiploma A behaalt, komt in aanmerking voor de stimuleringssubsidie van 100 euro.

De €100,- wordt verstrekt bij het overleggen van het behaalde nationaal A diploma (erkend volgens zwem ABC met het nationaal zwemdiploma keurmerk zie onderstaande afbeelding) en kan ook een stimulans zijn om verder te gaan voor het B diploma.
De vergoeding wordt niet uitgekeerd bij het behalen van een zwemdiploma B of C.

U kunt uw aanvraag via onderstaand formulier indienen.

Direct regelen