Uittreksels

Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent dan kunt u een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) aanvragen

Uittreksel basisregistratie personen

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Eijsden-Margraten woont. Vraag dan een uittreksel BRP aan.

Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding. Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.

Verklaring omtrent gedrag

Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG), dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente