Belangrijke data

In aanloop naar de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart 2018 zijn een aantal data belangrijk voor deelnemende partijen. Dit zijn:
27 december 2017
Registratie naamaanduiding:
• Politieke groeperingen (partijen) die in Eijsden-Margraten onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2017 bij de gemeente Eijsden-Margraten laten registreren (Kieswet artikel G3).
22 januari t/m 5 februari 2018
• Partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten en lijsten zonder partijnaam erboven moeten bij de inlevering van de kandidatenlijsten ten minste 20 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. Hiermee verklaren kiezers dat zij de lijst, zoals deze wordt ingediend, ondersteunen. Deze ondersteuningsverklaringen moeten in deze periode in het gemeentehuis worden ondertekend. Voor het ondertekenen van deze ondersteuningsverklaringen dient er een afspraak gemaakt te worden met het KlantContactCentrum / Verkiezingen tel.nr. 043-4588488.
5 februari 2018
• Dag van kandidaatstelling: tussen 9.00 - 17.00 uur worden de kandidatenlijsten door de deelnemende politieke partijen ingeleverd in het gemeentehuis.
21 maart 2018
• Verkiezingsdag

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten