Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

Ga terug

Verkiezing Tweede Kamer

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017.

Tweede Kamer in vogelvlucht

Nederlanders met stemrecht mogen elke 4 jaar - of vaker als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden - kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet (bestaand uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen) wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezingen onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Nadere informatie kunt u ook vinden op de website:

www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer

Formulieren

Bekendmaking

Algemene informatie verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2017

Stempas

In de week van 15 februari 2017 krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd.
Met de stempas kunt u bij elk stembureau binnen de gemeente Eijsden-Margraten stemmen. U mag alleen stemmen als u een identiteitsbewijs kunt laten zien. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing.

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst wordt, indien mogelijk, samen met uw stempas bezorgd. Op de achterzijde van de kandidatenlijst die u ontvangt, staat vermeld op welke manier gestemd moet worden. Dat is weer met een stembiljet en het rode potlood. U stemt door een stemvak voor de naam van de gewenste kandidaat op het stembiljet rood te maken. Na het invullen wordt het stembiljet zo dichtgevouwen dat de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. Daarna kan het stembiljet in de stembus worden gedaan. De kandidatenlijst is ook te raadplegen op onze website.
Wie zich tijdens het invullen van het stembiljet vergist, krijgt van de voorzitter van het stembureau op verzoek éénmaal een nieuw stembiljet. Een stembiljet is ongeldig, als meer vakjes rood zijn gemaakt of als er bijvoegingen op geplaatst zijn, waardoor de kiezer geïdentificeerd kan worden. U stemt blanco door geen keuze te maken en het niet ingevulde stembiljet dichtgevouwen in de stembus te doen.

Stempas kwijt of stuk voor 15 maart 2017?

Een vervangende stempas kunt u schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij het KlantConctactCentrum van de gemeente Eijsden-Margraten.

Schriftelijk aanvragen

U kunt een vervangende stempas tot uiterlijk 10 maart 2017 schriftelijk aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier (model J 8) aanvraag vervangende stempas. Print het formulier (model J8 (PDF, 63.5 kB)), vul het formulier volledig in, inclusief ondertekening en voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij.

Versturen:

Email
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlage(n) inscannen en per
e-mail verzenden aan:
henriettewijnands@eijsden-margraten.nl  of catrienbrouwers@eijsden-margraten.nl.

Afgeven gemeentehuis
U kunt het formulier ook persoonlijk afgegeven bij het KlantContactCentrum in het gemeentehuis: Amerikaplein 1, Margraten.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Let op! Het formulier dient uiterlijk op 10 maart 2017 ontvangen te zijn.

Post
U kunt het getekende formulier met bijlage verzenden via de post.
Gemeente Eijsden-Margraten
Afdeling KlantContactCentrum
Antwoordnummer 50501
6269 XV  Margraten

Persoonlijk aanvragen

U kunt een vervangende stempas tot uiterlijk 14 maart 2017, 12.00 uur persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven als kiezer. Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak. Bij de afspraak dient u uw geldig legitimatiebewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee te nemen.


Geen stempas op 15 maart 2017

Helaas, u kunt vandaag niet stemmen. Ook wanneer u zich meldt bij uw vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs toont, kan er geen nieuwe stempas worden afgegeven. Reden hiervoor is dat het bezit van uw stempas bewijs is dat u uw stem nog niet in een ander stemlokaal heeft uitgebracht. Zonder dit bewijs mag u niet stemmen.

Stempas vergeten op 15 maart 2017

U haalt uw stempas op. U kunt namelijk zonder uw stempas niet stemmen. Ook niet bij uw vertrouwde stembureau. Reden hiervoor is dat het bezit van uw stempas bewijs is dat u uw stem nog niet in een ander stemlokaal heeft uitgebracht.

Geen stempas ontvangen, wat moet ik doen?

De stempas wordt in de week van 15 februari 2017 verstuurd. Wanneer u geen stempas hebt ontvangen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente en een nieuwe stempas aanvragen.
Dat kan via telefoonnummer 043-4588488. U kunt tot en met 14 maart 2017 tot 12.00 uur aan de balie bij het KlantContactCentrum, gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1 te Margraten een vervangende stempas aanvragen.

Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren, namelijk door overdracht van de stempas of met een schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt tot en met vrijdag 10 maart 2017 een schriftelijk verzoek indienen bij uw gemeente om een ander voor u te laten stemmen. Dit verzoek doet u via formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 23.6 kB). U kunt het formulier ook bij het KlantContactCentrum van de gemeente opvragen.
De persoon die voor u stemt mag alleen voor u stemmen op hetzelfde moment dat hij/zij zelf ook zijn stem uitbrengt en hij/zij mag voor niet meer dan 2 anderen stemmen.

Onderhandse volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Eijsden-Margraten zijn.

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Stembureaus

Een overzicht van de stemlokalen treft u aan op de achterzijde van de kandidatenlijsten.
U kunt met uw stempas in ieder stembureau in de gemeente Eijsden-Margraten uw stem uitbrengen. Het stembureau bij u in de buurt is op de stempas aangegeven. De stembureaus zijn open van 07:30 uur tot 21:00 uur.