Verkiezingen

Provinciale staten


De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De verkiezingen voor de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen vinden plaats op 20 maart 2019.


Europees Parlement


De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019.
Nadere informatie en bekendmakingen:
-Registratie EU-onderdanen deelname verkiezing in Nederland. Wenst u als EU-onderdaan deel te nemen aan deze verkiezing en u bent nog niet geregistreerd, dan kunt u een verzoek om registratie indienen.
Bijgevoegd formulier gaarne uitprinten, invullen en opsturen naar: Gemeente Eijsden-Margraten, Afdeling verkiezingen, Antwoordnummer 50501, 6269 XV  Margraten.
 

Bekendmaking ondersteuningsverklaring (PDF, 6.2 kB)

gemeenteblad verkiezingsreclame beleidsregels (PDF, 338.7 kB)

Model Y 32 (English, français, Deutsch) (PDF, 242.7 kB)

Model Y 32 (Nederlandse versie) (PDF, 19.8 kB)

Model_K_6__verzoek kiezerspas PS (PDF, 17.1 kB)

Model_K_6__verzoek kiezerspas WS (PDF, 19.1 kB)

Model_L_8__verzoek volmacht PS (PDF, 116.3 kB)

Model_L_8__verzoek volmacht WS (PDF, 120.5 kB)

Overzicht locaties campagneborden 2019 (PDF, 318.6 kB)