Volmacht afgeven

Zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen (volmacht geven)


Als u niet zelf kunt gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – mag iemand anders dat voor u doen. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten aannemen. Ook moet behalve uw stempas een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs worden overgelegd. Er zijn twee mogelijkheden om uw stem over te dragen aan iemand anders (volmacht te geven).


Onderhandse volmacht


U kunt een ander machtigen door de achterzijde van uw stempas in te vullen. Zowel u als kiezer én degene die u machtigt, moeten de machtiging ondertekenen. U kunt alleen een volmacht geven aan iemand die ook in de gemeente Eijsden-Margraten woont


Schriftelijke volmacht


Heeft u uw stempas nog niet ontvangen en bent u niet in de gelegenheid aan de stemming deel te nemen dan kunt u een schriftelijke volmacht afgeven. De gemachtigde moet dan op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer geregistreerd zijn binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. U kunt tot 16 maart 2018 schriftelijk bij de gemeente Eijsden-Margraten vragen om bij volmacht te mogen stemmen. Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het KlantContactCentrum / Verkiezingen
U kunt het ook  hier downloaden (PDF, 72.3 kB).
De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek, een volmacht bewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan zelf niet meer stemmen.
De verzoeken worden vanaf 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) in behandeling genomen. Dit is de dag waarop de kiesgerechtigde inwoners worden bepaald. 
Stuur uw formulier naar gemeente Eijsden-Margraten, Antwoordnummer 50501, 6269 XV Margraten. Of geef het af bij de receptie van het KlantContactCentrum (Gemeentehuis, Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1 te Margraten). U kunt ook een scan maken van het ingevulde formulier en per e-mail sturen naar: info@eijsden-margraten.nl.


Ronselen


Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt nadrukkelijk bij u als kiezer en niet bij degene die u machtigt. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten