Werk in uitvoering

Onderhoud rioleringen 2017

Ieder jaar zijn er werkzaamheden aan de riolering om deze in goede conditie te houden.

Onderhoud verhardingen 2017

Ontwikkeling voormalige basisschool locatie Margraten

Opstart aanpak openbare ruimte veldje en omgeving

Optimaliseren verkeersveiligheid Mergellandroute

Projectwerkzaamheden Banholt

Trambaan fietsroute

Wegwerkzaamheden aan de N591 tussen Eijsden en Maastricht (Oosterweg-Kloppenbergweg)