Groot onderhoud wegen 2021

Groot onderhoud wegen 2021

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Om er voor te zorgen dat deze infrastructuur van Eijsden-Margraten goed onderhouden en veilig is, wordt regelmatig onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen.

Werkzaamheden klein onderhoud

De medewerkers van de buitendienst doen de kleinschalige werkzaamheden. Daarnaast is er ook planmatig groot onderhoud van de verhardingen. Elk jaar maakt de gemeente een planning van wegen, die worden aangepakt in het kader van dit groot onderhoud.

Planning groot onderhoud

Deze planning is opgesteld naar aanleiding van een inspectie, constateringen van de medewerkers van de gemeente en meldingen van o.a. bewoners en weggebruikers.
Uit deze jaarlijkse inspectie van de wegen, volgen de onderhoudsmaatregelen die voor deze werkzaamheden noodzakelijk zijn. Aannemer Kurvers wegenbouw b.v. is in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten, gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden.

Overzicht werkzaamheden groot onderhoud 2021

• Vanaf 1 maart - Honsberggrub Cadier en Keer: asfaltreparatie en medio mei het aanbrengen van een slijtlaag.

• Vanaf 8 maart -  Achteromweg Margraten: asfaltreparatie en medio mei het aanbrengen van een slijtlaag.

• Vanaf 8 maart  - Uit de Pateel Eijsden: asfaltreparatie.

• Vanaf 15 maart - Leisendelweg Eckelrade: asfaltreparatie en medio mei het aanbrengen van een slijtlaag.

• Vanaf 22 maart - Caestertstegen Eijsden : volledige bovenbouw vervangen, asfalt en klinkers.

• Vanaf 29 maart - Schoolstraat Eijsden: vanaf 29 maart, asfaltreparatie en klinkerreparatie.

• Vanaf 6 april - Rijksweg 79 en 61 Gronsveld: (bij huisnrs.79 en 61) klinkerwerk herstellen en asfaltreparatie.

• Vanaf 6 april -   Hogeweg, Gronsveld: asfalt vervangen, klinkers herstraten en kolken herstellen.

• Vanaf 8 april - Burg. F. Cortenraadstraat, Gronsveld: asfalt vervangen.

• Vanaf 8 april - Schutteboendersweg, Gronsveld: asfalt vervangen.

• Vanaf 12 april -  Bredeweg Banholt: asfalt vervangen en klinkerverharding herstellen.

• Vanaf 19 april - Sebastiaanstraat Margraten: asfalt vervangen, molgoot herstellen en kanttegels.

• Vanaf 19 april - Pasveld Margraten: asfalt herstellen.

• Vanaf 26 april - Lemmensstraat Scheulder: asfalt hertellen en roostergoten aanbrengen.

• Vanaf 3 mei - Past. Huijnenstraat St. Geertruid: herstellen trottoirs en asfalt aanbrengen.

• Vanaf 17 mei - Limburgerstraat Cadier en Keer: stoepen herstellen.

• Vanaf 19 mei - Bernhardlaan, Margraten: punaise aanbrengen op kruisingsvlak.

Voor de overige maanden staan geen concrete werkzaamheden op de agenda.  


Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd.
Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum. Eventuele noodzakelijke omleidingen worden tijdig aangegeven

Bovenstaande werkzaamheden zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Meer informatie

Direct aanwonenden en bedrijven ontvangen van de aannemer een brief met informatie over werkzaamheden en de specifieke planning. In sommige gevallen heeft de aannemer direct contact met het bedrijf..
Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en planning kunt u contact opnemen met Dhr. Kurvers van aannemer Kurvers wegenbouw b.v. via  telefoon: 06 1101 3594.