Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Project burgemeester Wolfsstraat en Bukel

De gemeente Eijsden-Margraten werkt aan de voorbereidingen van de renovatie Burgemeester Wolfsstraat vanaf de komgrens tot en met de kruising Bukel.

De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Burgemeester Wolfsstraat. Verder worden ook enkele rioolwerkzaamheden in de Burgemeester Wolfsstraat uitgevoerd. In een deel van de Bukel wordt enkel het vuilwaterriool vergroot, vanaf de Burgemeester Wolfsstraat tot en met de bocht na de woning Bukel 2. De weginrichting van de Bukel wordt binnen dit project niet veranderd.

Onder aan de Bukel worden eveneens rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de bestaande regenwaterbuffer van het Waterschap uitgebreid en een ondergrondse buffer aangelegd. Om de gemeente te adviseren bij dit project is adviesbureau Kragten uit Herten ingehuurd.

Inloopbijeenkomst donderdag 17 oktober 2019

Op 17 oktober 2019 is een inloopmiddag over de uitvoeringswerkzaamheden. Tussen 17.00 en 18.30 uur kunt u vrij inlopen en bent u van harte welkom bij de fanfarezaal in de Dorpstraat in Sint Geertruid. Hier beantwoorden wij samen met vertegenwoordigers van aannemer Strukton Civiel Zuid B.V. uw vragen over de uitvoering van het project.

Uitnodiging bewoners (PDF, 247.0 kB)

Informatiebijeenkomst woensdag 30 januari 2019

Mede op basis van de resultaten van de enquête is een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is in de informatiebijeenkomst van 30 januari 2019 in de fanfarezaal in de Dorpstraat St. Geertruid met omwonenden en overige geïnteresseerden gedeeld. Tijdens deze avond is in goed overleg het ontwerp besproken en is er voldoende gelegenheid geweest voor het stellen van vragen. De aanwezigen waren positief over de gepresenteerd ontwerp. Enkele opmerkingen en aanbevelingen die in de informatiebijeenkomst zijn besproken worden verzameld en meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Presentatie 30 januari. (PDF, 32.6 MB)

Uitwerking van de plannen

Na de informatiebijeenkomst op 30 januari 2019 is het ontwerp verder gedetailleerd en uitgewerkt. Ook zijn diverse noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Als gevolg van reacties zijn nog enkele (kleine) aanpassing op het ontwerp doorgevoerd. Zo zijn de gebakken klinkers in het trottoir aan de zijde van de woningen met de even nummer verlengd tot aan de kruising met de Nieuwe Hofstraat. Er wordt een lichtmast tussen Burg. Wolfsstraat 3 en 5 verplaatst. En in het deel van de Burg. Wolfsstraat dat is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht worden nieuwe karakteristieke lichtmasten aangebracht.

Overzicht planning (PDF, 767.2 kB)

Verkeersplan 1  (PDF, 614.7 kB)
Verkeersplan 2 (PDF, 2.6 MB)

Verder is er besloten om de te vervangen riolering in de Bukel binnen het project ‘Fietspad Bukel’ uit te voeren. Deze werkzaamheden worden dus niet binnen dit project uitgevoerd. De rioolvoorzieningen op de percelen van het Waterschap en Staatsbosbeheer worden wel binnen dit project uitgevoerd. In de onderstaande linkjes zijn de uitgewerkte tekeningen in te zien.
Situatietekening 1 (PDF, 1.2 MB)
Situatietekening 2 (PDF, 1.3 MB)


Uitvoering & verkeer

Oktober 2019

Aannemer Strukton Civiel zuid BV start op 21 oktober 2019 met de werkzaamheden aan de Burg. Wolfsstraat in St.Geertruid. De werkzaamheden duren ca. 11 weken, waarbij we uiteraard afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Burg. Wolfsstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om St.Geertruid toegankelijk én het doorgaand verkeer op de Mergellandroute goed te laten verlopen, worden verkeersmaatregelen getroffen waarbij het verkeer omgeleid wordt. Arriva heeft een alternatieve busroute ingesteld om de lijndienst te handhaven. De tijdelijke busroute verloopt via de Julianaweg, Libekerstraat, Buitenend, de veldweg Karreweg en Molenweg en visa versa.

November 2019

Maandag 18 november zijn de werkzaamheden fase twee gestart. Fase twee heeft betrekking op de Burg. Wolfsstraat vanaf de Dorpstraat t/m de kruising Bukel. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Julianaweg/Libeek/Moerslag/Oost Maarland richting Maastricht (en visa versa). De Dorpstraat in St. Geertruid is tijdens fase twee bereikbaar via de Burg. Wolfsstraat komende vanaf Eckelrade. Vanaf de Eindstraat kunt u via ‘Achter de Hofkes’ en de Nieuwe Hofstraat/Past. Huijnenstraat naar de Burgemeester Wolfsstraat. Via de Burgemeester Wolfsstraat kunt u naar Eckelrade of via de Dorpstraat naar de kern St. Geertruid. Voor voetgangers of met de fiets (in de hand) blijft een doorgang via het werkgebied mogelijk.

December 2019

Door wat oponthoud tijdens het aanleggen van de riolering in combinatie met de weersomstandigheden is het asfalteren van fase 2 verplaatst naar dinsdag 17 december en de asfalttoplaag naar 18 december. Bij het aanbrengen van de asfalttoplaag (fase 1 en 2) zijn de weersomstandigheden op dat moment bepalend. De Burgemeester Wolfsstraat wordt in week 51 weer opengesteld voor verkeer.

Afronding voorjaar 2020

WIJZIGING ASFALTDATUM!

De asfalterings- en markeringswerkzaamheden ter plaatse van de kruising Bukel/Julianaweg/Eindstraat in St. Geertruid zijn gepland op maandag 16 maart 2020. De kruising Bukel/Julianaweg/Eindstraat in St. Geertruid wordt op die dag afgesloten waardoor doorgaand verkeer in St. Geertruid op maandag 16 maart 2020 niet mogelijk is. De omleiding zoals die eind 2019 is gebruikt, wordt op deze dag weer toegepast. De weggebruikers worden via verkeersborden omgeleid. De Dorpstraat blijft bereikbaar komende vanaf Eckelrade. De busdienst wordt via pendeldiensten gewaarborgd, waardoor deze niet via de Libekerstraat of veldweg hoeft te rijden.
 

Algemeen

Wilt u meer informatie over de uitvoering of bereikbaarheid? Neem dan contact op met de uitvoerder van Strukton Civiel zuid BV, de heer Jules Konings, bereikbaar op 06 1527 2048. Tijdens de uitvoering wordt het dagelijks toezicht uitgevoerd door de heer Maessen van adviesbureau Kragten. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06 2245 1870.