Project burgemeester Wolfsstraat en Bukel

De gemeente Eijsden-Margraten werkt aan de ontwerpvoorbereidingen van de renovatie Burgemeester Wolfsstraat vanaf de komgrens tot en met de kruising Bukel.

De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Burgemeester Wolfsstraat. Verder worden ook enkele rioolwerkzaamheden in de Burgemeester Wolfsstraat uitgevoerd. In een deel van de Bukel wordt enkel het vuilwaterriool vergroot, vanaf de Burgemeester Wolfsstraat tot en met de bocht na de woning Bukel 2. De weginrichting van de Bukel wordt binnen dit project niet veranderd.

Onder aan de Bukel worden eveneens rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de  bestaande regenwaterbuffer van het Waterschap uitgebreid en een ondergrondse buffer aangelegd. Om de gemeente te adviseren bij dit project is adviesbureau Kragten uit Herten ingehuurd.

Onderstaande afbeeldingen geven een situatieschets van het projectgebied

Plangebied 1.2 Plangebied 2.2

Enquête 
In dit project vonden we het belangrijk om bewoners te betrekken voordat een ontwerp werd gerealiseerd. Daarom is voorafgaand aan de ontwerpfase een enquête uitgezet bij de direct aanwonenden. Inmiddels zijn de reacties ontvangen waarbij suggesties voor een verbeteringen en overige aandachtpunten door bewoners kenbaar zijn gemaakt.  
Enquête (PDF, 446.9 kB)

Informatiebijeenkomst woensdag 30 januari 2019
Mede op basis van de resultaten van de enquête is een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is in de informatiebijeenkomst van 30 januari 2019 in de fanfarezaal in de Dorpstraat St. Geertruid met omwonenden en overige geïnteresseerden gedeeld. Tijdens deze avond is in goed overleg het ontwerp besproken en is er voldoende gelegenheid geweest voor het stellen van vragen. De aanwezigen waren positief over de gepresenteerd ontwerp. Enkele opmerkingen en aanbevelingen die in de informatiebijeenkomst zijn besproken worden verzameld en meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. 

Link presentatie 30 januari 2019 (PDF, 32.6 MB)
 

Algemeen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Hurkens. Hij is te bereiken via e-mail: info@eijsden-margraten.nl   o.v.v. Project Burgemeester Wolfsstraat en Bukel, of telefonisch via 043 458 8488.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten