Project burgemeester Wolfsstraat en Bukel

Binnenkort start de gemeente Eijsden-Margraten met de ontwerpvoorbereidingen van de renovatie Burgemeester Wolfsstraat vanaf de komgrens tot en met de kruising Bukel.

De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de weg en noodzakelijke rioolmaatregelen die uitgevoerd moeten worden. Ook  wordt in de Bukel het vuilwaterriool vergroot vanaf de Burgemeester Wolfsstraat tot en met de bocht na de woning Bukel 2. Onder aan de Bukel, ter plaatse van de bestaande regenwaterbuffer van het Waterschap, worden ook rioolwerkzaamheden (buffers) gepland. Om de gemeente te adviseren bij dit project is adviesbureau Kragten uit Herten ingehuurd.

Onderstaande afbeeldingen geven een situatieschets van het projectgebied

Plangebied 1.2 Plangebied 2.2

Enquête 

Voordat we een ontwerp realiseren vinden wij het belangrijk om bewoners hierbij te betrekken. Daarom zal voorafgaand aan de ontwerpfase een enquête uitgezet worden bij de direct aanwonenden. Hierin kunnen suggesties voor een verbeteringen en overige aandachtpunten worden ingebracht. Aan de hand van de uitkomsten wordt een eerste (voorlopig) ontwerp opgesteld.
Enquête (PDF, 446.9 kB)


Algemeen

Dit voorlopig ontwerp wordt in een nog nader te plannen bewonersavond met geïnteresseerden gedeeld. Tijdens deze avond zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Ook zal er dan meer duidelijkheid zijn over de planning van het project en de periode van de uitvoering. De direct aanwonenden worden via een persoonlijk schrijven uitgenodigd voor deze avond. De uitnodiging wordt tevens in onze reguliere weekbladen gepubliceerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Hurkens. Hij is te bereiken via e-mail: info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. Project Burgemeester Wolfsstraat en Bukel, of telefonisch via 043 458 8488.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (tijdelijk gesloten)

Receptie KCC Margraten