Project burgemeester Wolfsstraat en Bukel

Binnenkort start de gemeente Eijsden-Margraten met de ontwerpvoorbereidingen van de renovatie Burgemeester Wolfsstraat vanaf de komgrens tot en met de kruising Bukel.

De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Burg. Wolfsstraat en enkele noodzakelijke rioolmaatregelen die uitgevoerd moeten worden. In de Bukel wordt enkel het vuilwaterriool vergroot vanaf de Burgemeester Wolfsstraat tot en met de bocht na de woning Bukel 2. De weginrichting van de Bukel wordt binnen dit project niet veranderd. Onder aan de Bukel worden eveneens rioolwerkzaamheden uitgevoerd.Zo wordr de  bestaande regenwaterbuffer van het Waterschap uitgebreid en een ondergrondse buffer aangelegd. Om de gemeente te adviseren bij dit project is adviesbureau Kragten uit Herten ingehuurd.

Onderstaande afbeeldingen geven een situatieschets van het projectgebied

Plangebied 1.2 Plangebied 2.2

Enquête 
Voordat we een ontwerp realiseren vinden wij het belangrijk om bewoners hierbij te betrekken. Daarom is voorafgaand aan de ontwerpfase een enquête uitgezet bij de direct aanwonenden.De direct aanwonenden hebben suggesties voor een verbeteringen en overige aandachtpunten kenbaar kunnen maken.  Aan de hand van de uitkomsten van de enquête wordt een eerste (voorlopig) ontwerp opgesteld.
Enquête (PDF, 446.9 kB)

Ontwerpfase
Op dit moment wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp, dat in een nog nader te plannen informatiebijeenkomst met aanwonenden en overige belangstellenden wordt gedeeld. Tijdens deze avond zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Ook zal er dan meer duidelijkheid zijn over de planning van het project en de periode van de uitvoering. De direct aanwonenden worden via een persoonlijk schrijven uitgenodigd voor deze avond. De uitnodiging wordt tevens in onze reguliere weekbladen gepubliceerd.

Algemeen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Hurkens. Hij is te bereiken via e-mail: info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. Project Burgemeester Wolfsstraat en Bukel, of telefonisch via 043 458 8488.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten