Gebiedsontwikkeling wegen omgeving Veldje

Aanleg wegen Veldje e.o.

Op maandag 12 augustus zal worden gestart met het verzwaard onderhoud verhardingen aan Veldje, Mgr.Nolensstraat en kruising Mgr.Nolensstraat / Pr.Hendrikstraat.
De werkzaamheden zullen gedurende een periode van 12 werkweken in twee deelfasen worden uitgevoerd.

De eerste deelfase in de periode 12 tot en met 30 augustus betreft het vernieuwen van de kruisingen op de Mgr.Nolensstraat / Prins Hendrikstraat en Veldje / Cramignonstraat.
Het verkeer op de Prins Hendrikstraat zal middels inzet van verkeerslichten door het werkvak heen worden geleid. Tijdens asfalteringswerkzaamheden is er geen verkeer op het kruisingsvlak mogelijk.
De kruising Veldje met de Cramignonstraat zal tijdens de werkzaamheden volledig worden afgesloten.

De tweede deelfase in de periode 2 september tot en met 18 oktober betreft het vernieuwen van de verhardingen Veldje en aansluitende Mgr. Nolensstraat.
Gedurende de hele periode is er geen verkeer mogelijk op beide straten.

Bij calamiteiten wordt het ambulante verkeer (ambulance, politie of brandweer) door het werkvak geleid.
De bushalte aan het Veldje komt tijdelijk te vervallen en wordt gedurende deze periode tijdelijk verplaatst naar de Veldjesstraat.

De volledige afronding van de werkzaamheden, zoals afwerking van inritten en gazons en dergelijke is voorzien voor uiterlijk 31 oktober 2019.

Informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer John Schnackers, toezichthouder op de werken namens de gemeente en bereikbaar onder gsm nummer 06- 50803537 of per e-mail onder JohnSnackers@eijsden-margraten.nl

Globale planning aannemer (PDF, 343.0 kB)

Verkeersplan fase 1 (PDF, 1.3 MB)

Verkeersplan fase 2; (PDF, 1.1 MB)

19329.1 B6 presentatie informatieavond 01-1 bvs (PDF, 1.7 MB)

RAinfra - 19329.2 Presentatie (PDF, 1.8 MB)