Groot onderhoud wegen 2020

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Om er voor te zorgen dat deze infrastructuur van Eijsden-Margraten goed en veilig is, wordt regelmatig onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. Dit  bestaat veelal uit kleinschalig onderhoud en ad hoc werk door de onze medewerkers van de buitendienst.

Elk jaar maakt de gemeente een planning van wegen, die worden aangepakt in het kader van groot onderhoud. Deze planning wordt o.a. opgesteld naar aanleiding van een inspectie, constateringen van onze medewerkers buitendienst, meldingen van bewoners en weggebruikers.

Uit deze jaarlijkse inspectie volgen de onderhoudsmaatregelen die noodzakelijk zijn. Aannemer Kurvers wegenbouw b.v. gaat binnenkort, in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten, starten met het groot onderhoud van de volgende wegen:

  • Leentjesweg Eijsden: ter plaatse van een bocht wordt een asfaltreparatie en een bochtverbreding uitgevoerd vanwege het landbouwverkeer.
  • Schoolstraat Eijsden: de asfaltdeklaag wordt vervangen. Tijdens het asfalteren wordt de straat afgesloten. De direct aanwonenden krijgen een brief met gedetailleerde informatie.
  • Oude Zeepweg Gronsveld: het asfalt wordt vervangen en de klikverharding wordt hersteld.De weg wordt over de hele breedte voorzien van een nieuwe deklaag. De werkzaamheden worden gedeeltelijk in het weekend en gedeeltelijk door de week uitgevoerd. De aannemer heeft met de aanliggende bedrijven hierover rechtstreeks contact m.b.t. de bereikbaarheid.
  • Rijksweg 77/79 Gronsveld: hier wordt plaatselijk de klinkerverharding en gedeeltelijk de asfaltdeklaag hersteld.

Daarnaast worden binnen de gemeente op diverse straten kleine asfaltreparaties uitgevoerd en worden klinkervakken in het asfalt hersteld met asfalt.

Planning

Aanwonenden en bedrijven worden door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden en de specifieke planning per straat via brief of direct contact met aannemer Kurvers. Eventuele noodzakelijke omleidingen worden tijdig aangegeven.

Informatie

Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en planning kunt u contact opnemen met Dhr. Pieters van aannemer Kurvers wegenbouw b.v. via  telefoon: 06 2835 0229.
Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd.
Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum.
Bovenstaande werkzaamheden zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden.