De Breusterstraat en de Raadhuisstraat dienen volledig ‘Duurzaam veilig’ ingericht te worden.
Onder deze rehabilitatie wordt verstaan een complete vervanging van de bovenbouw bestaande uit het vervangen van asfalt, fundering, trottoirs, parkeervakken, groenvoorzieningen, etc.

Betreffende de materialisatie worden normaliter dezelfde materialen toegepast als in de bestaande situatie. Echter de Breusterstraat / Raadhuisstraat worden in het Wegenbeleidsplan 2017-2020 genoemd als de verbindings-as tussen het beschermde Dorpsgezicht ‘Oude kern Eijsden’ en het met hoogwaardige materialen ingerichte winkelcentrum te Breust.
Binnen het Wegenbeleidsplan is voor de herinrichting Breusterstraat / Raadhuisstraat dan ook voorzien in toepassing van hoogwaardige verhardingsmaterialen.

De herinrichting betreft het gedeelte van de Breusterstraat vanaf het kruispunt met de JF Kennedylaan / Cramignonstraat tot aan de aansluiting met de Raadhuisstraat / Stiegel.
Het project wordt vervolgd met de Raadhuisstraat tot en met de aansluiting “natuursteen verhardingen Oude kom Eijsden”.

Vooralsnog is een uitvoering van de werkzaamheden voorzien in de periode september-december 2018.

Uitnodiging informatie avond 23 april 2018;

- 001 Uitnodiging informatie avond 3 mei 2018 (PDF, 68.1 kB)

Presentatie informatie avond 3 mei 2018;

-  002 Presentatie informatie avond 3 mei 2018 (PDF, 1.5 MB)

Plantekeningen gepresenteerd tijdens informatie avond (2 bladen)

- 003 Breusterstraat 18254.1 DOT01-B-Blad01 (PDF, 1.1 MB)

- 003 Breusterstraat 18254.1 DOT01-B-Blad02 (PDF, 3.2 MB)

Informatiebrief aanpassen verhardingen 17 juli 2018;

- 004 Informatiebrief aanpassing verhardingsmaterialen 17 juli 2018 (PDF, 252.8 kB)

Uitsneden tweetal kruispunten;

- 005 Uitsnede kruising Breusterstraat Raadhuisstraat Stiegel (PNG, 414.8 kB)

- 005 Uitsnede kruising Breusterstraat Ursulinestraat Treffersteeg (PNG, 416.9 kB)

Volledige kwalitatieve opwaardering in duurzame elementverharding (3 bladen)

- 006 Breusterstraat 18254.1 DET01-A (PDF, 422.9 kB)

- Breusterstraat VHT 1 (PDF, 535.5 kB)

- Breusterstraat VHT 2 (PDF, 1.3 MB)

Presentatie informatie avond 28 augustus 2018 (bouwteam, planning en contactpersonen

Presentatie Breusterstraat-Raadhuisstraat (PDF, 2.9 MB)