Infrastructuur bestemmingsplan Mheerderweg Noord

In het bestemmingsplan Mheerderweg Noord in Banholt worden in het tweede kwartaal van 2021 de bouwwegen en rioleringen aangelegd ten behoeve van woningbouw. De aannemer die het plan uitvoert is Mourik infa bv. Na de aanleg van de bouwwegen en rioleringen zullen de kabels en leidingen beheerders werkzaamheden uitvoeren voor het uitbreiden van het leidingennet.

Het civieltechnisch plan is in te zien via deze link (PDF, 1.0 MB)

Reageren

Wilt u meer informatie of wilt u reageren? Neem dan contact op met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten via de algemene contactgegevens. Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.