Kerkplein Mesch

Kerkplein Mesch

Uitvoering
Na de laatste informatiebijeenkomst op 6 december 2018 is het ontwerp verder uitgewerkt. De plannen zijn mede op basis van reacties van bewoners op die avond nog op enkele aspecten bijgesteld.

Na de voorbereiding is het project op 19 maart jongstleden aanbesteed, waarna het werk is gegund aan aannemer Mourik Infra BV uit Echt. De uitvoering start op dinsdag 23 april en duurt volgens de huidige planning tot medio juni. Vanzelfsprekend hebben de werkzaamheden gevolgen voor het doorgaande (motorisch) verkeer. ‘Onder’ Mesch is dan bereikbaar via ‘boven’ Mesch en de Bovenstraat. Voor voetgangers en fietsers zal een doorgang via het werkgebied mogelijk blijven, behoudens op enkele momenten waarop dat niet kan in verband met de veiligheid. De hulpdiensten worden geïnformeerd over de werkzaamheden, waardoor de bereikbaarheid van de hulpdiensten tijdens de uitvoering gewaarborgd blijft.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen
Enexis is week 9 gestart met het saneren van de gasleiding ter plaatse van het Kerkplein. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Algemeen
Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de heer H. Beurskens van Plangroep Heggen, toezichthouder namens de gemeente. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 06  8340 9690.