Kerkplein Mesch

Kerkplein Mesch
Mesch wordt gekenmerkt door een aantal elementen van cultuurhistorisch belang. Om die reden is de omgeving vanaf de kerk tot en met de carréboerderij bij de Voer aangewezen als ‘karakteristieke gebied’. Om de charme van Mesch te vergroten, is besloten om het gebied rondom de monumentale boom en het café een kwalitatieve opwaardering te geven. De gemeente heeft bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gevraagd om een visie en een ontwerp voor dit gebied op te stellen.

Milieutechnisch onderzoek
In het kader van de voorbereiding zijn in week 49 werkzaamheden voor het milieutechnisch onderzoek uitgevoerd. Om het asfalt, de fundering en de grond te onderzoeken worden boringen verricht door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV. Wellicht dat de komende tijd nog aanvullende werkzaamheden ten behoeve van het milieutechnisch uitgevoerd moeten worden.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen
Enexis heeft aangegeven de gasleiding ter plaatse van het Kerkplein te willen saneren. In de meest recente berichtgeving heeft Enexis laten weten de werkzaamheden te starten in februari 2019, in afwijking tot eerdere berichtgeving. Detailinformatie en overige berichtgeving met betrekking tot de sanering van de gasleiding volgt via Enexis.

Informatiebijeenkomst 30 augustus 2018
Als start van het ontwerpproces heeft een informatiebijeenkomst met direct-aanwonenden plaatsgevonden waarbij van gedachten is gewisseld over een nieuwe invulling van het Kerkplein. Deze informatieavond heeft plaatsgevonden op donderdagavond 30 augustus 2018 in het café ’t Piepke aan het Kerkplein in Mesch. De belangstelling was groot en er heeft op een constructieve manier interactie tussen de aanwezigen plaatsgevonden.

2018-08-21 Posters presentatie informatieavond (PDF, 4.9 MB)

2018-09-21 Visiekaartje (PDF, 1.9 MB)

Ontwerpfase
Na de informatiebijeenkomst van 30 augustus is alle informatie verzameld en geïnventariseerd, waarna een start is gemaakt met het realiseren van een eerste ontwerp.

Informatiebijeenkomst 6 december 2018
Als gevolg van de informatiebijeenkomst op 30 augustus 2018 is een ontwerp uitgewerkt. Dat ontwerp is op 6 december 2018 via een informatiebijeenkomst in de Laathof te Mesch gedeeld met aanwonenden en overige geïnteresseerden. Verder is er ook andere informatie met de aanwezigen op deze avond gedeeld, zoals kabels en leidingen werkzaamheden en planning. De bewoners van ‘onder’ Mesch zijn via een brief persoonlijk uitgenodigd voor deze avond. Tevens heeft de uitnodiging in het weekblad, op de website en op facebook gestaan. De belangstelling voor het ontwerp was groot en er is over en weer informatie met elkaar gedeeld. De opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt worden geïnventariseerd en er wordt bekeken of nog eventuele aanpassingen op het ontwerp worden doorgevoerd.

Klik hier voor de posters (PDF, 7.8 MB) die tijdens deze informatieavond zijn gebruikt.


Algemeen
Wilt u meer informatie over de plannen? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Hurkens, medewerker van de afdeling Openbare Ruimte via telefoonnummer: 043  458 8488 of via  e-mail: info@eijsden-margraten.nl.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten