Kerkplein Mesch

Mesch wordt gekenmerkt door een aantal elementen van cultuurhistorisch belang. Om die reden is de omgeving vanaf de kerk tot en met de carréboerderij bij de Voer aangewezen als ‘karakteristieke gebied’. Om de charme van Mesch te vergroten, is besloten om het gebied rondom de monumentale boom en het café een kwalitatieve opwaardering te geven. De gemeente heeft bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gevraagd om een visie en een ontwerp voor dit gebied op te stellen.

Informatieavond
Als start van het ontwerpproces heeft een informatiebijeenkomst met direct-aanwonenden plaatsgevonden waarbij van gedachten is gewisseld over een nieuwe invulling van het Kerkplein. Deze informatieavond heeft plaatsgevonden op donderdagavond 30 augustus 2018 in het café ’t Piepke aan het Kerkplein in Mesch. De belangstelling was groot en er heeft op een constructieve manier interactie tussen de aanwezigen plaatsgevonden.

2018-08-21 Posters presentatie informatieavond (PDF, 4.9 MB)

2018-09-21 Visiekaartje (PDF, 1.9 MB)


Ontwerpfase
De informatie die tijdens de informatiebijeenkomst is gedeeld wordt verzameld en geïnventariseerd, waarna een eerste ontwerp wordt opgesteld. Dit voorlopig ontwerp wordt in een latere fase via een nog nader te plannen informatiebijeenkomst gedeeld met aanwonenden en overige belangstellenden.

Wilt u meer informatie over de plannen? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Hurkens, medewerker van de afdeling Openbare Ruimte via telefoonnummer: 043  458 8488 of via  e-mail: info@eijsden-margraten.nl.
 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten