Kerkplein Mesch

Kerkplein Mesch
Mesch wordt gekenmerkt door een aantal elementen van cultuurhistorisch belang. Om die reden is de omgeving vanaf de kerk tot en met de carréboerderij bij de Voer aangewezen als ‘karakteristieke gebied’. Om de charme van Mesch te vergroten, is besloten om het gebied rondom de monumentale boom en het café een kwalitatieve opwaardering te geven. De gemeente heeft bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gevraagd om een visie en een ontwerp voor dit gebied op te stellen.

Informatiebijeenkomst 30 augustus 2018
Als start van het ontwerpproces heeft een informatiebijeenkomst met direct-aanwonenden plaatsgevonden waarbij van gedachten is gewisseld over een nieuwe invulling van het Kerkplein. Deze informatieavond heeft plaatsgevonden op donderdagavond 30 augustus 2018 in het café ’t Piepke aan het Kerkplein in Mesch. De belangstelling was groot en er heeft op een constructieve manier interactie tussen de aanwezigen plaatsgevonden.

2018-08-21 Posters presentatie informatieavond (PDF, 4.9 MB)

2018-09-21 Visiekaartje (PDF, 1.9 MB)

Ontwerpfase
Na de informatiebijeenkomst van 30 augustus is alle informatie verzameld en geïnventariseerd, waarna een start is gemaakt met het realiseren van een eerste ontwerp. Dit ontwerp is inmiddels gereed en zal na de informatiebijeenkomst van 6 december 2018 via een link op deze website geplaatst worden.

Informatiebijeenkomst 6 december 2018
Nu dat het ontwerp is opgesteld willen wij alle omwonenden en overige geïnteresseerden informeren over de plannen van het Kerkplein Mesch en wel op 6 december 2018 in de Laathof, Mesch. U bent van harte welkom en u kunt tussen 18:00 tot 19:30 uur vrij inlopen. Naast het ontwerp wordt u eveneens geïnformeerd over de planning, de werkzaamheden zoals kabels, leidingen en overige relevante zaken van het project. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.


Algemeen
Wilt u meer informatie over de plannen? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Hurkens, medewerker van de afdeling Openbare Ruimte via telefoonnummer: 043  458 8488 of via  e-mail: info@eijsden-margraten.nl.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten