Onderhoud verhardingen 2017

Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Om er voor te zorgen dat deze infrastructuur van Eijsden-Margraten goed onderhouden en veilig is, wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. Dit onderhoud bestaat veelal uit kleinschalig onderhoud en ad hoc werk door het team van de Buitendienstmedewerkers van de gemeente. Daarnaast ook uit meer planmatig groot onderhoud van de verhardingen.

Elk jaar maakt de gemeente een planning van wegen, die worden aangepakt in het kader van groot onderhoud. Deze planning wordt opgesteld naar aanleiding van een inspectie, constateringen van de medewerkers van de gemeente en meldingen van bewoners, weggebruikers, etcetera.
Uit de jaarlijkse inspectie van de wegen, volgen de onderhoudsmaatregelen die voor deze werkzaamheden noodzakelijk zijn. Aannemer BLM Wegenbouw is onlangs, in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Binnen het onderhoud verhardingen wordt aan de volgende wegen ‘groot onderhoud’ uitgevoerd:

• Schepenbank in Bemelen, herstel straatwerk en vervangen van de asfaltdeklaag
• Sleutelweg in Bemelen, herstel straatwerk en vervangen van de asfaltdeklaag
• Clara Feystraat  in Cadier en Keer, herstraten trottoir en vervangen van de asfaltdeklaag
• Hogeweg in Gronsveld vervangen straatwerk en asfalt deklaag
• Scheuldersteeg te Scheulder, binnen de bebouwde kom vervangen van asfaltverharding en straatwerk. Buiten de bebouwde kom aanbrengen van een slijtlaag.
• Steenbergweg in Mesch, aanbrengen van een slijtlaag
• Lijkweg in Noorbeek, aanbrengen van een nieuwe deklaag
• Schey in Noorbeek, plaatselijk aanbrengen van een slijtlaag.
• Schapeljoensteeg in Bruisterbosch, aanbrengen van een slijtlaag.
• Van Eynattenstraat in Margraten,  vervangen van asfaltverharding en vervangen van trottoirs.
• Bredeweg in Banholt, verbeteren komingang
• Veilingweg in Gronsveld, aanbrengen parkeerstrook.

Daarnaast worden binnen de gemeente op diverse straten kleine asfaltreparaties uitgevoerd en worden klinkervakken in het asfalt hersteld met asfalt. Na de zomervakantie worden nog op diversen wegen herstraat werkzaamheden uitgevoerd.

Planning

Aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden en de bijbehorende planning. Eventuele noodzakelijke omleidingen worden tijdig aangegeven. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor kan worden afgeweken van de planning. Zie de planning (PDF, 60.8 kB)

Informatie

Wilt u meer algemene informatie over bovenstaande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Louis Vankan directievoerder namens de gemeente Eijsden-Margraten, tel. 06-11006644.
Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de heer R. Peerbooms van aannemer BLM wegenbouw bv., tel. 0475 567 777.

Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd.
Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten