Onderhoud verhardingen 2018

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Om er voor te zorgen dat deze infrastructuur van Eijsden-Margraten goed onderhouden en veilig is, wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. Dit onderhoud bestaat veelal uit kleinschalig onderhoud en ad hoc werk door het team van de Buitendienstmedewerkers van de gemeente. Daarnaast ook uit meer planmatig groot onderhoud van de verhardingen.

Elk jaar maakt de gemeente een planning van wegen, die worden aangepakt in het kader van groot onderhoud. Deze planning wordt opgesteld naar aanleiding van een inspectie, constateringen van de medewerkers van de gemeente en meldingen van bewoners, weggebruikers, et cetera.
Uit de jaarlijkse inspectie van de wegen, volgen de onderhoudsmaatregelen die voor deze werkzaamheden noodzakelijk zijn. Aannemer KWS infra bv. is onlangs, in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
 

Binnen het onderhoud verhardingen wordt aan de volgende wegen ‘groot onderhoud’ uitgevoerd:
• Emmastraat in Eijsden, vervangen van de asfaltdeklaag vanaf Zoerbeemden t/m de rotonde Groenstraat. Tijdens het asfalteren wordt de rotonde afgesloten voor verkeer en wordt een omleiding ingesteld.
• Tiendstraat in st. Geertruid, vervangen van de asfaltverharding en vervangen van de trottoirs.
• Burgemeester Beckersweg in Mheer, gedeeltelijk vervangen van de asfaltdeklaag.
• Wesch richting Bergenhuizen, vervangen van de asfalt deklaag.
• Bredeweg in Banholt, tussen Loverixsplein en komingang, vervangen van de asfaltdeklaag.
• Linderweg in Eckelrade, aanbrengen van reparaties en een slijtlaag.
• Papendel in Cadier en Keer, vervangen asfaltverharding voor straatbakstenen.
• Clermonstraat in Margraten, vervangen van asfaltverharding en vervangen van trottoirs.
• Van Schaluynhofstraat in Margraten, vervangen van de asfaltdeklaag en herstraten van de parkeerstroken.
• Aan de Fremme in Margraten, plaatselijk deklagen vervangen.
• St.Anthoniusbank in Bemelen, reparatievakken langs de molgoten.
• Reutjesstraat in Wolfshuis, aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag.
• Gasthuis, aanbrengen van asfaltreparaties.
• Sprinkstraat tussen Amerikaplein en Laathovenlaan, vervangen van asfaltverhardingen. De asfaltverharding tussen ‘de Lommer’ en de Laathovenlaan wordt vervangen door straatbakstenen. De rijbaan wordt hier hoger aangelegd om het trottoir voor het verzorgingstehuis vlakker en gebruiksvriendelijker te maken.
• Burgemeester Ronckersplein, vervangen van de asfaltverharding tussen de Rijksweg en Laathovenlaan.
• Oosterweg in Eijsden, vervangen van asfaltdeklaag tussen Fun Valley en gemeente Maastricht.
• Ulvend in Noorbeek, vanaf Landgoed van Ulvend in westelijke richting, aanbrengen van nieuwe asfaltconstructie met betonnen kantopsluiting. Uitvoering is afhankelijk van samenwerking met gemeente Voeren.

Daarnaast worden binnen de gemeente op diverse straten kleine asfaltreparaties uitgevoerd en worden klinkervakken in het asfalt hersteld met asfalt.

Planning
Aanwonenden en bedrijven worden door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden en de specifieke planning per straat. Eventuele noodzakelijke omleidingen worden tijdig aangegeven.
Informatie
Wilt u meer algemene informatie over bovenstaande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Coolen namens de gemeente Eijsden-Margraten, tel. 043 458 8488.

Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de heer John Lutke Schipholt van aannemer KWS infra bv. via  telefoon: 06 1522 4554.
Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd.
Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum.

 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten