Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Onderhoud verhardingen Groenstraat Eijsden

Planning werkzaamheden Groenstraat Eijsden

Van 9 oktober t/m 20 oktober wordt het gedeelte tussen de Emmastraat en Spoorstraat voorzien een nieuwe asfaltverharding. Ook worden de molgoten vernieuwd en de trottoirs herstraat. Gedurende deze periode is doorgang voor verkeer niet mogelijk en wordt het verkeer omgeleid d.m.v een omleidingsroute, zie bijlage. (PDF, 5.1 MB)


Daarnaast worden binnen de gemeente op diverse straten kleine asfaltreparaties uitgevoerd en worden klinkervakken in het asfalt hersteld met asfalt.
Aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden en de bijbehorende planning. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor kan worden afgeweken van de planning.
Informatie

Wilt u meer algemene informatie over bovenstaande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Louis Vankan directievoerder namens de gemeente Eijsden-Margraten, tel. 06-11006644.
Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de heer C. Vaessen van aannemer BLM wegenbouw bv., tel. 0475 567 777.
Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd.
Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum.

Omleiding Groenstraat (PDF, 5.1 MB)
 

Algemeen
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Om er voor te zorgen dat deze infrastructuur van Eijsden-Margraten goed onderhouden en veilig is, wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. Dit onderhoud bestaat veelal uit kleinschalig onderhoud en ad hoc werk door het team van de Buitendienstmedewerkers van de gemeente. Daarnaast ook uit meer planmatig groot onderhoud van de verhardingen.


Elk jaar maakt de gemeente een planning van wegen, die worden aangepakt in het kader van groot onderhoud. Deze planning wordt opgesteld naar aanleiding van een inspectie, constateringen van de medewerkers van de gemeente en meldingen van bewoners, weggebruikers, etc..
Uit de jaarlijkse inspectie van de wegen, volgen de onderhoudsmaatregelen die voor deze werkzaamheden noodzakelijk zijn. Aannemer BLM Wegenbouw is onlangs, in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Binnen het onderhoud verhardingen zijn aan de volgende wegen ‘groot onderhoud’ uitgevoerd:
• Schepenbank in Bemelen,
• Sleutelweg in Bemelen,
• Clara Feystraat  in Cadier en Keer,
• Hogeweg in Gronsveld, 
• Scheuldersteeg te Scheulder,
• Steenbergweg in Mesch,
• Lijkweg in Noorbeek,
• Schey in Noorbeek,
• Schapeljoensteeg in Bruisterbosch,
• Van Eynattenstraat in Margraten, 
• Bredeweg in Banholt, verbeteren komingang
• Veilingweg in Gronsveld, aanbrengen parkeerstrook.


Pastoor Penderstraat Banholt: vanaf 23 oktober worden de trottoirs vernieuwd.