Ontwikkeling voormalige basisschool locatie Margraten

In het hart van Margraten wordt de omgeving van de voormalige basisschool ontwikkeld in een mooie woonlocatie met parkeervoorzieningen. Het bestemmingsplan voor deze locatie is reeds in 2009 vastgesteld. Over de invulling van dit gebied heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar Swentibold. Het plan voorziet in 11 grondgebonden woningen die levensloopbestendig worden uitgevoerd of op z'n minst eenvoudig levensloopbestendig te maken zijn. De woningen zijn geschikt voor een brede doelgroep, zowel voor jong als oud zijn de toekomstige woningen geschikt. Omdat het centraal in de kern Margraten gelegen is, zijn de voorzieningen op loopafstand van deze locatie.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is de voormalige basisschool gesloopt. Verder dienen nog infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd te worden. Deze werkzaamheden bestaan uit  rioleringswerkzaamheden, het aanleggen van parkeerterrein van 37 parkeerplaatsen en het aanleggen van trottoirs. Hiervoor is een ontwerp opgesteld, dat u via onderstaande link kunt raadplegen. Het ontwerp kan op detailniveau nog wijzigen. De werkzaamheden zijn reeds aanbesteed en het werk is gegund aan aannemer Kurvers BV uit Heerlen. Volgens de huidige planning zullen de infrastructurele werkzaamheden starten in week 14. Direct aanwonenden worden hierover persoonlijk geïnformeerd. De uitvoering van de infrastructuur gebeurt gefaseerd. Om het gebied bouwrijp te maken zullen eerst de rioleringswerkzaamheden en een gedeelte van de parkeerplaats uitgevoerd worden. Aansluitend aan deze werkzaamheden zullen de nutsbedrijven nog werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen.
Projectontwikkelaar Swentibold is reeds gestart met de verkoop van de woningen. Na de realisatie van de woningen zullen de trottoirs definitief afgewerkt worden, wordt de parkeerplaats afgerond en worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Met de realisering van deze ontwikkeling komt er ook zicht op het einde van de herontwikkeling van de kern Margraten en zijn wij verheugd een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de leefbaarheid van Margraten.

Voor vragen over de ontwikkeling van de voormalige basisschool locatie kunt u contact opnemen met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 043-458 84 88. Voor specifieke vragen omtrent de woningbouw dient u contact op te nemen met Aelmans Rentmeesters & Makelaars Margraten 043-303 01 17.

Ontwerp plangebied

Aankodiging werzaamheden

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12:00
  • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten