Ontwikkeling voormalige basisschool locatie Margraten

In het hart van Margraten wordt de omgeving van de voormalige basisschool, mede door steun van de Provincie Limburg, ontwikkeld in een mooie woonlocatie met parkeervoorzieningen. Het bestemmingsplan voor deze locatie is reeds in 2009 vastgesteld. Over de invulling van dit gebied heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar Swentibold.

Het plan voorziet in 11 grondgebonden woningen die levensloopbestendig worden uitgevoerd of op z'n minst eenvoudig levensloopbestendig te maken zijn. De woningen zijn geschikt voor een brede doelgroep, zowel voor jong als oud zijn de toekomstige woningen geschikt. Omdat het centraal in de kern Margraten gelegen is, zijn de voorzieningen op loopafstand van deze locatie.

De infrastructurele werkzaamheden zijn gegund aan wegenbouwbedrijf Kurvers. Dit geldt voor zowel de bouwrijp als de woonrijp fase van de infrastructuur. De eerste aanleg van de infrastructuur is reeds door wegenbouwbedrijf Kurvers uitgevoerd. Alle woningen in het plan zijn reeds verkocht en projectontwikkelaar Swentibold is reeds gestart met de realisatie ervan. Wegenbouw Kurvers zal na de realisatie van de woningen de trottoirs definitief afwerken, de parkeerplaats afronden en asfaltwerkzaamheden uitvoeren. Met de realisering van deze ontwikkeling komt er ook zicht op het einde van de herontwikkeling van de kern Margraten en zijn

Voor vragen over de ontwikkeling van de voormalige basisschool locatie kunt u contact opnemen met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 043 458 8488.