Optimaliseren verkeersveiligheid Mergellandroute

werk-in-uitvoering

Opening vernieuwde Mergellandroute Gronsveld-Hoogcruts

Woensdag 7 december 2017 zijn wethouder Opreij (Verkeersveiligheid) en gedeputeerde Geurts (Mobiliteit en Toerisme) met genodigden over het 11 km lange tracé van Gronsveld naar Hoogcruts gefietst, om zo het vernieuwde traject van de Mergellandroute in de gemeente Eijsden-Margraten officieel in gebruik te nemen.

“Vooral de kwetsbare verkeersdeelnemer als de wandelaar en fietser hebben meer ruimte gekregen en gaan met een veiliger gevoel de weg op. De toegepaste vangrailconstructie en de haagaanplant tussen fietspad en rijbaan geven de route een mooi, landelijk aanzicht. We mogen tevreden zijn met het resultaat”, zegt wethouder Opreij. Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme & Mobiliteit) vult aan: Ik ben blij om te zien dat deze veelgebruikte route een facelift heeft ondergaan. Verkeersveiligheid staat voorop en daarom is het ook goed dat er geluisterd wordt naar signalen uit de omgeving. Dat betekent niet alleen een veilige route voor schoolgaande jeugd, maar ook voor de vele toeristisch recreatieve fietsers die het mooie Heuvelland bezoeken.”

De totale investeringskosten voor de verbetering van de verkeersveiligheidssituatie op de Mergellandroute (N593) in de gemeente Eijsden-Margraten bedragen 4 miljoen euro, waarvan de Provincie Limburg een subsidiebedrag ter hoogte van 1,3 miljoen euro voor haar rekening neemt. De overige bijdrage van 2,7 miljoen euro is door de gemeente zelf gefinancierd. Na een periode van ruim anderhalf jaar voorbereiding en uitvoering, werd het verbeterde tracé woensdag 7 december feestelijk in gebruik genomen.

Aanleiding

De in de  jaren ‘70 aangelegde Mergellandroute zorgde voor de toegankelijkheid van dit deel van Zuid-Limburg. Daardoor ontstond niet alleen een toeristisch-recreatieve ontsluitingsweg, maar ook een route waar het economische verkeer haar weg vond en ruimte werd geboden aan het woon-werkverkeer.

Werken aan veiligheid

Er wordt veel gefietst op de Mergellandroute. Ook schoolgaande kinderen uit het Heuvelland maken per fiets gebruik van de Mergellandroute om het onderwijs in Maastricht te volgen. Om de kwetsbare verkeersdeelnemers meer bescherming te bieden is daar waar mogelijk een gescheiden fietspad aangelegd. De rijbaan is met een vangrailconstructie en haagaanplant van het fietspad gescheiden.

Tussen Mheer en Hoogcruts zijn rode fietsstroken aangelegd. Door de afscheiding met de fietsstroken is de rijbaan minder breed waardoor het afnemen van de snelheid effectief  is. Wel zijn er nog restpunten die de aandacht verdienen. Zo worden enkele bebouwde komgrenzen nog beter aangepast waardoor de verkeersveiligheid verder wordt geoptimaliseerd en worden langs de route groenelementen geplant.

Vragen en meldingen via de omgevingsmanager

Bij dit project is in samenspraak met de gemeente en aannemer Heijmans gekozen voor de inzet van een omgevingsmanager. Deze omgevingsmanager  is de contactpersoon tijdens de uitvoering van het project en is het aanspreekpunt  voor o.a. voor ondernemers, bewoners, weggebruikers en andere belanghebbenden of  geïnteresseerden.  U kunt dus voor al uw vragen of klachten m.b.t. dit project terecht  bij de omgevingsmanager Lars Rozenhout. Lars kunt u bereiken via e-mail: mergellandroute@heijmans.nl

Aanleiding

Cofinanciering Provincie Limburg

Lopende werkzaamheden

Overzichtstekeningen