Optimaliseren verkeersveiligheid Mergellandroute

werk-in-uitvoering

Opening vernieuwde Mergellandroute Gronsveld-Hoogcruts

Woensdag 7 december 2017 zijn wethouder Opreij (Verkeersveiligheid) en gedeputeerde Geurts (Mobiliteit en Toerisme) met genodigden over het 11 km lange tracé van Gronsveld naar Hoogcruts gefietst, om zo het vernieuwde traject van de Mergellandroute in de gemeente Eijsden-Margraten officieel in gebruik te nemen.

“Vooral de kwetsbare verkeersdeelnemer als de wandelaar en fietser hebben meer ruimte gekregen en gaan met een veiliger gevoel de weg op. De toegepaste vangrailconstructie en de haagaanplant tussen fietspad en rijbaan geven de route een mooi, landelijk aanzicht. We mogen tevreden zijn met het resultaat”, zegt wethouder Opreij. Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme & Mobiliteit) vult aan: Ik ben blij om te zien dat deze veelgebruikte route een facelift heeft ondergaan. Verkeersveiligheid staat voorop en daarom is het ook goed dat er geluisterd wordt naar signalen uit de omgeving. Dat betekent niet alleen een veilige route voor schoolgaande jeugd, maar ook voor de vele toeristisch recreatieve fietsers die het mooie Heuvelland bezoeken.”

De totale investeringskosten voor de verbetering van de verkeersveiligheidssituatie op de Mergellandroute (N593) in de gemeente Eijsden-Margraten bedragen 4 miljoen euro, waarvan de Provincie Limburg een subsidiebedrag ter hoogte van 1,3 miljoen euro voor haar rekening neemt. De overige bijdrage van 2,7 miljoen euro is door de gemeente zelf gefinancierd. Na een periode van ruim anderhalf jaar voorbereiding en uitvoering, werd het verbeterde tracé woensdag 7 december feestelijk in gebruik genomen.

Aanleiding

De in de  jaren ‘70 aangelegde Mergellandroute zorgde voor de toegankelijkheid van dit deel van Zuid-Limburg. Daardoor ontstond niet alleen een toeristisch-recreatieve ontsluitingsweg, maar ook een route waar het economische verkeer haar weg vond en ruimte werd geboden aan het woon-werkverkeer.

Werken aan veiligheid

Er wordt veel gefietst op de Mergellandroute. Ook schoolgaande kinderen uit het Heuvelland maken per fiets gebruik van de Mergellandroute om het onderwijs in Maastricht te volgen. Om de kwetsbare verkeersdeelnemers meer bescherming te bieden is daar waar mogelijk een gescheiden fietspad aangelegd. De rijbaan is met een vangrailconstructie en haagaanplant van het fietspad gescheiden.

Tussen Mheer en Hoogcruts zijn rode fietsstroken aangelegd. Door de afscheiding met de fietsstroken is de rijbaan minder breed waardoor het afnemen van de snelheid effectief  is. Wel zijn er nog restpunten die de aandacht verdienen. Zo worden enkele bebouwde komgrenzen nog beter aangepast waardoor de verkeersveiligheid verder wordt geoptimaliseerd en worden langs de route groenelementen geplant.

Resterende werkzaamheden

Voor de finale afronding van het project is in overleg met de aannemer een vaststellingsovereenkomst opgesteld.
De resterende werkzaamheden op en langs het tracé zullen vanaf 3 september met de reconstructie van de komgrens Dorpstraat / Noorbekerweg te Mheer worden opgestart. De verwachting is dat alle afrondende werken verdeeld over het gehele tracé volgens de huidige inzichten 6 tot 8 werkweken in beslag zullen nemen.

Het merendeel van de werkzaamheden zal “in verkeer” worden uitgevoerd.
Voor de aanpassing van de komgrens in Mheer zullen tijdelijke afzettingen van de gehele rijbaan noodzakelijk zijn. In deze perioden zijn omleidingsrouten ingesteld.
Na afronding van de resterende werkzaamheden, wordt de onderhoudstermijn volgt een resterende onderhoudstermijn door de aannemer van 3 jaren.

Communicatie

Indien u vragen hebt over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Lars Rozenhout, via e-mail mergellandroute@heijmans.nl