Cofinanciering Provincie Limburg

Eind november 2014 is een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Limburg.
Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van d.d. 16 december 2014 positief besloten tot een cofinanciering van afgerond € 1,3 miljoen in de optimalisatie verkeersveiligheid Mergellandroute.

Op basis van de provinciale uitgangspunten en subsidievoorwaarden werd binnen het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2013 opgestelde ontwerp, gezocht naar een methodiek om de werkzaamheden binnen de door de provincie gestelde eisen en doorlooptijd aanbestedingsgereed te maken en in de markt te zetten.

Dit werd gevonden in een UAV- GC systematiek (nieuwe vorm van aanbesteden waarbij GC staat voor ‘Geïntegreerde Contracten’). Hierbij dient de aannemer op basis van vooraf gestelde randvoorwaarden zorg te dragen voor het ontwerp c.a. voorbereidingstraject en accordering opdrachtgever. Daarnaast dient hij voor een professionele uitvoering garant te staan.

Door een ter zake kundig adviesbureau werd in korte doorlooptijd het bestek opgesteld en na besluitvorming in GS over de toekenning van de BDU subsidie, middels een Nationaal Openbare aanbesteding in de markt gezet.