Resterende werkzaamheden

De technische opname van de uitgevoerde werken heeft plaatsgevonden. Dit exclusief de werkzaamheden nabij de komgrens Dorpstraat Mheer – Noorbekerweg en enkele resterende kleinere werken over het gehele tracé.
Momenteel wordt in overleg met de aannemer de finale afronding van het project besproken. Op basis van dit overleg zullen de resterende werkzaamheden in de loop van dit jaar worden ingepland.
Aansluitend aan de afronding van de resterende werkzaamheden, wordt de onderhoudstermijn van 5 jaar opgestart.

Communicatie
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Lars Rozenhout, via e-mail mergellandroute@heijmans.nl.