Planning werkzaamheden Breusterstraat-Raadhuisstraat

Fasering werkzaamheden Raadhuisstraat (aansluiting Breusterstraat, Stiegel).


Door onvoorziene omstandigheden en vertraging in de uitvoering 1e fase (Breusterstraat) zullen de werkzaamheden vanaf het kruisingsvlak Breusterstraat, Stiegel, Raadhuisstraat worden opgestart vanaf maandag 7 januari 2019.


Vanwege de opwaardering en toepassing van kleinplaveisel (Portugees graniet) in het kruisingsvlak, zal deze kruising mede vanwege de noodzakelijke uithardingstijd van de toe te passen voegvulling (NDE, gietbeton) enkele weken voor álle verkeer worden afgesloten. In deze periode zal  Arriva het openbaar vervoer op dit deel van de kern Eijsden omleiden via de Cramignonstraat / JF. Kennedylaan.


De werkzaamheden zullen volgens onderstaande fasering in uitvoering worden genomen. Uitgangspunt hierbij is dat de wegdek temperatuur minimaal 5 graden celcius dient te zijn. Bij een lagere temperatuur van de ondergrond zullen er aanvullend tijdelijke noodvoorzieningen worden getroffen.


De detailfasering zoals weergegeven op bijgevoegde situatietekening zal als volgt in uitvoering worden genomen:


Fase 2a.

week 2 t/m 4, uitbreken verhardingen en aanleg trottoirs;
week 3 t/m 6, aanbrengen Portugees graniet;
week 5 t/m 8,  uitharden verharding en voegvulling, trottoirs aan oost-, noord- en westzijde van het kruisingsvlak kunnen in deze periode door voetgangers worden gebruikt.


Fase 2b.

week 5 t/m 8, aanbrengen klinkerverharding rijbaan Raadhuisstraat en aanleg trottoir en inritten Raadhuisstraat huisnummer 4 t/m 12;
week 9, afronding kleine werkzaamheden in trottoirs, bebording etc. en openstelling rijbaan (uitgangspunt vanaf vrijdag 1 maart 2019).

18304.1 Fase 2a en 2b (PDF, 2.5 MB)