Project wegwerkzaamheden Banholt

Banholt

Onderhoud
Door slijtage aan het wegdek is de Molenweg en Bergstraat aan vernieuwing toe. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan beide wegen zijn ook werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd.

Aan het gedeelte Dalestraat vanaf huisnummer 45 tot aan de Banholtergrubbe, worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd waarna het wegdek eveneens volledig wordt vernieuwd. Tevens worden aan de kruisingen van de Dalestraat en St. Gerlachusstraat en Dalestraat en het kerkplein foutieve rioolaansluitingen omgekoppeld. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden ook in de Dalestraat werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitgevoerd.

Aansluitend wordt er bij de SPAR een klinkerstrook aangelegd. Deze klinkerstrook kan zowel voor parkeren als voor loopstrook gebruikt worden. Hiervoor wordt de bestaande trottoirband vervangen door een schuine overrijdbare trottoirband. Om de harmonisatie  tussen de delen van de Dalestraat te realiseren, worden de bestaande trottoirtegels vervangen door rode gebakken klinkers.


Fasering werkzaamheden

Planning Dalestraat-Bergstraat (XLS, 443.5 kB)

Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat afgeweken moet worden van bovenstaande planning. Bewoners binnen het betreffende werkvak worden door de aannemer persoonlijk geïnformeerd. Vanzelfsprekend hebben de werkzaamheden gevolgen voor het doorgaande verkeer. Per uitvoeringsfase wordt het verkeer omgeleid. De hulpdiensten worden geïnformeerd over de werkzaamheden en tijdens de uitvoering zal de bereikbaar van de hulpdiensten gegarandeerd blijven.

** Wij hopen in 2018 weer te kunnen rekenen op uw medewerking !  **
 

Informatieavond 3 oktober 2017

Op 3 oktober 2017 werden de aanwezigen middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de  genomen stappen vanaf de 2e informatieavond tot aan de 3e informatieavond.  In verband met de aanstaande uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden zijn de bewoners tevens geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten zoals de planning en fasering. 

Presentatie informatieavond 3 oktober (PDF, 2.5 MB)

Informatieavond 3 mei 2017

Op 3 mei 2017 heeft een tweede informatieavond plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de wijzigingen ten opzichte van het eerste ontwerp toegelicht en is er verder nog van gedachten gewisseld over diverse onderdelen van het ontwerp. Na deze avond zijn bewoners van de Bergstraat nogmaals persoonlijk benaderd om definitieve afspraken te maken over de klinkerstrook. De ontwerpen die tijdens de informatiebijeenkomsten ter inzage hebben gelegen, zijn op deze pagina te raadplegen.
Het ontwerp is verder uitgewerkt en gedetailleerd om vervolgens te kunnen aanbesteden. Volgens de huidige planning zal deze procedure eind juli/begin augustus opgestart worden, waarna eind september de aanbesteding zal plaatsvinden. Begin oktober zal de aannemer bekend zijn. Vervolgens wordt er door de aannemer een planning en fasering opgesteld, waarover met de bewoners wordt gecommuniceerd.

Om het project goed voor te bereiden en de aanwonenden hierbij te betrekken, heeft de gemeente Eijsden-Margraten in februari en mei inspraak/informatieavonden georganiseerd voor geïnteresseerden in dit project.

Informatieavond 21 februari 2017

Op 21 februari 2017 werd een informatieavond georganiseerd over het project Banholt in café Der Boemeler in Banholt. Dit heeft geleid tot enkele planaanpassingen. In het algemeen betreft het kleine detailaanpassingen. Verder is het verzoek om een doorlopende klinkerstrook te creëren in de Bergstraat verwerkt in het aangepaste ontwerp. Hierover is ook nog persoonlijk met de betreffende bewoners gecommuniceerd.

Bewonersbrieven

• Informatie over de uitvoering of bereikbaarheid: omgevingsmanager van Mourik, de heer A. Goossens en is bereikbaar via telefoonnummer, 06 1054 7213.

• Dagelijks toezicht namens de gemeente: de heer H. Beurskens  van Plangroep Heggen en  is bereikbaar  via telefoonnummer, 06 8340 9690.

• Algemene vragen over het project Banholt:  de heer E. Hurkens, afdeling Openbare Ruimte en is bereikbaar telefoonnummer, 043 458 8488 of via e-mail: erikhurkens@eijsden-margraten.nl

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten