Project wegwerkzaamheden Banholt

Banholt
Bergstraat (links) en Dalestraat (rechts) huidige situatie

Onderhoud
Door slijtage aan het wegdek is de Molenweg en Bergstraat aan vernieuwing toe. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan beide wegen zijn ook werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd.

Aan het gedeelte Dalestraat vanaf huisnummer 45 tot aan de Banholtergrubbe, worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd waarna het wegdek eveneens volledig wordt vernieuwd. Tevens worden aan de kruisingen van de Dalestraat en St. Gerlachusstraat en Dalestraat en het kerkplein foutieve rioolaansluitingen omgekoppeld. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden ook in de Dalestraat werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitgevoerd.

Aansluitend wordt er bij de SPAR een klinkerstrook aangelegd. Deze klinkerstrook kan zowel voor parkeren als voor loopstrook gebruikt worden. Hiervoor wordt de bestaande trottoirband vervangen door een schuine overrijdbare trottoirband. Om de harmonisatie  tussen de delen van de Dalestraat te realiseren, worden de bestaande trottoirtegels vervangen door rode gebakken klinkers.

Fasering werkzaamheden
De uitvoering is begonnen op 9 oktober 2017.

Fase 1: Molenweg, deze fase is bijna gereed. De asfaltoplaag en wat andere kleine werkzaamheden dienen nog uitgevoerd te worden.
Fase 2: Banholtergrubbe/Dalestraat tot aan kruising met Bergstraat. Met deze fase is gestart in week 44 en zal duren tot aan de Kerstvakantie.
            Tekening met verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden van fase 2. (PDF, 1.9 MB)
Fase 3: Kruispunt Dalestraat – Bergstraat. Deze fase wordt uitgevoerd in week 3 en week 4 van 2018.
Fase 4: Kruising Dalestraat – St. Gerlachusstraat, deze fase is bijna gereed. Het riool is omgelegd en de definitieve asfalt dient nog aangebracht te worden.
Fase 5: Kruising Dalestraat – Kerkplein in week 2 en week 3 van 2018
Fase 6: Trottoir Dalestraat in week 2 en week 3 van 2018
Fase 7: Bergstraat van week 4 tot en met week 6 van 2018
Fase 8: Thelen Haagweg in week 3 en week 4 van 2018
Fase 9: Asfaltdeklaag + markering + groen over hele werk in week 6 van 2018.

Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat afgeweken moet worden van bovenstaande planning. Bewoners binnen het betreffende werkvak worden persoonlijk geïnformeerd over de actuele planning. Vanzelfsprekend hebben de werkzaamheden gevolgen voor het doorgaande verkeer. Per uitvoeringsfase wordt het verkeer omgeleid. De hulpdiensten worden geïnformeerd over de werkzaamheden en tijdens de uitvoering zal de bereikbaar van de hulpdiensten gegarandeerd blijven.

Vóór de Kerstvakantie wordt alles netjes en verhard achter gelaten. In week 51 wordt een asfaltfase uitgevoerd waardoor het nieuwe asfalt wordt aangebracht tegen de bestaande asfalt, waardoor alle wegen tijdens de vakantieperiode begaanbaar zijn. Over de werkzaamheden tot aan de Kerstperiode is in december een brief gepost bij de bewoners. Deze brief is toegevoegd als bijlage onder de paragraaf ‘bewonersbrieven’. In week 2 van 2018 zullen de werkzaamheden weer worden hervat.

** Omdat de kerstperiode nadert wilt de gemeente Eijsden-Margraten de bewoners bedanken voor de samenwerking en de bijdrage tijdens de werkzaamheden en wij hopen dat we deze samenwerking in 2018 weer kunnen voortzetten. Verder wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018! **


Informatieavond 3 oktober 2017

Op 3 oktober 2017 werden de aanwezigen middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de  genomen stappen vanaf de 2e informatieavond tot aan de 3e informatieavond.  In verband met de aanstaande uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden zijn de bewoners tevens geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten zoals de planning en fasering. 

Presentatie informatieavond 3 oktober (PDF, 2.5 MB)

Informatieavond 3 mei 2017

Op 3 mei 2017 heeft een tweede informatieavond plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de wijzigingen ten opzichte van het eerste ontwerp toegelicht en is er verder nog van gedachten gewisseld over diverse onderdelen van het ontwerp. Na deze avond zijn bewoners van de Bergstraat nogmaals persoonlijk benaderd om definitieve afspraken te maken over de klinkerstrook. De ontwerpen die tijdens de informatiebijeenkomsten ter inzage hebben gelegen, zijn op deze pagina te raadplegen.
Het ontwerp is verder uitgewerkt en gedetailleerd om vervolgens te kunnen aanbesteden. Volgens de huidige planning zal deze procedure eind juli/begin augustus opgestart worden, waarna eind september de aanbesteding zal plaatsvinden. Begin oktober zal de aannemer bekend zijn. Vervolgens wordt er door de aannemer een planning en fasering opgesteld, waarover met de bewoners wordt gecommuniceerd.

Om het project goed voor te bereiden en de aanwonenden hierbij te betrekken, heeft de gemeente Eijsden-Margraten in februari en mei inspraak/informatieavonden georganiseerd voor geïnteresseerden in dit project.

Informatieavond 21 februari 2017

Op 21 februari 2017 werd een informatieavond georganiseerd over het project Banholt in café Der Boemeler in Banholt. Dit heeft geleid tot enkele planaanpassingen. In het algemeen betreft het kleine detailaanpassingen. Verder is het verzoek om een doorlopende klinkerstrook te creëren in de Bergstraat verwerkt in het aangepaste ontwerp. Hierover is ook nog persoonlijk met de betreffende bewoners gecommuniceerd.

Bewonersbrieven

• Informatie over de uitvoering of bereikbaarheid: omgevingsmanager van Mourik, de heer A. Goossens en is bereikbaar via telefoonnummer, 06 1054 7213.

• Dagelijks toezicht namens de gemeente: de heer H. Beurskens  van Plangroep Heggen en  is bereikbaar  via telefoonnummer, 06 8340 9690.

• Algemene vragen over het project Banholt:  de heer E. Hurkens, afdeling Openbare Ruimte en is bereikbaar telefoonnummer, 043 458 8488 of via e-mail: erikhurkens@eijsden-margraten.nl

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 09:00 - 12:00
  • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten