Project wegwerkzaamheden Banholt


Bergstraat (links) en Dalestraat (rechts) huidige situatie

Onderhoud
Door slijtage aan het wegdek is de Molenweg en Bergstraat aan vernieuwing toe. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan beide wegen zijn ook werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd.

Aan het gedeelte Dalestraat vanaf huisnummer 45 tot aan de Banholtergrubbe worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd waarna het wegdek eveneens volledig wordt vernieuwd. Tevens worden aan de kruisingen van de Dalestraat en St. Gerlachusstraat en Dalestraat en het kerkplein foutieve rioolaansluitingen om gekoppeld. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden ook in de Dalestraat werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitgevoerd.

Aansluitend wordt er bij de SPAR een klinkerstrook aangelegd. Deze klinkerstrook kan zowel voor parkeren als voor loopstrook gebruikt worden. Hiervoor wordt de bestaande trottoirband vervangen door een schuine overrijdbare trottoirband. Om de harmonisatie  tussen de delen van de Dalestraat te realiseren, worden de bestaande trottoirtegels vervangen door rode gebakken klinkers.

Door slijtage van het wegdek aan de Molenweg en Bergstraat in Banholt zijn diverse voorbereidende werkzaamheden inmiddels uitgevoerd. De start van de daadwerkelijke reconstructie is gepland op maandag 9 oktober 2017.  

Fasering werkzaamheden
De start van de daadwerkelijke reconstructie is gepland op maandag 9 oktober 2017. 
De fasering van het project ziet er verder als volgt uit:
- Fase 1: Molenweg van week 41 tot en met week 43
- Fase 2: Banholtergrubbe/Dalestraat tot aan kruising met Bergstraat van week 43 tot en met
             week 49
- Fase 3: Kruispunt Dalestraat - Bergstraat van week 49 tot en met half week 50
- Fase 4: Kruising Dalestraat – St. Gerlachusstraat van week 50 tot en met week 51
- Fase 5: Kruising Dalestraat – Kerkplein van week 50 tot en met week 51
- Fase 6: Trottoir Dalestraat van week 2 tot en met week 3
- Fase 7: Bergstraat van week 2 tot en met week 5
- Fase 8: Thelen Haagweg van week 4 tot en met week 4
- Fase 9: Asfaltdeklaag + markering + groen over hele werk in week 6.

Onvoorziene omstandigheden kunnen er voor zorgen dat afgeweken moet worden van bovenstaande planning. Bewoners binnen het betreffende werkvak worden persoonlijk geïnformeerd over de actuele planning. Vanzelfsprekend hebben de werkzaamheden gevolgen voor het doorgaande verkeer. Per uitvoeringsfase wordt het verkeer omgeleid. De hulpdiensten worden geïnformeerd over de werkzaamheden en tijdens de uitvoering zal de bereikbaar van de hulpdiensten gegarandeerd blijven.

Informatie over de uitvoering of bereikbaarheid: omgevingsmanager van Mourik, de heer A. Goossens en is bereikbaar via telefoonnummer, 06 1054 7213.

Dagelijks toezicht namens de gemeente: de heer H. Beurskens  van Plangroep Heggen en  is bereikbaar  via telefoonnummer, 06 8340 9690.

Algemene vragen over het project Banholt:  de heer E. Hurkens, afdeling Openbare Ruimte en is bereikbaar telefoonnummer, 043 458 8488 of via e-mail: erikhurkens@eijsden-margraten.nl.

Om het project goed voor te bereiden en de aanwonenden hierbij te betrekken, heeft de gemeente Eijsden-Margraten in februari en mei inspraak/informatieavonden georganiseerd voor geïnteresseerden in dit project.

Op 21 februari 2017 heeft een informatiebijeenkomst over het project Banholt plaatsgevonden in café Der Boemeler in Banholt. Dit heeft geleid tot enkele planaanpassingen. In het algemeen betreft het kleine detailaanpassingen. Verder is het verzoek om een doorlopende klinkerstrook te creëren in de Bergstraat verwerkt in het aangepaste ontwerp. Hierover is ook nog persoonlijk met de betreffende bewoners gecommuniceerd.

Op 3 mei 2017 heeft een tweede informatie bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de wijzigingen ten opzichte van het eerste ontwerp toegelicht en is er verder nog van gedachten gewisseld over diverse onderdelen van het ontwerp. Na deze avond zijn bewoners van de Bergstraat nogmaals persoonlijk benaderd om definitieve afspraken te maken over de klinkerstrook. De ontwerpen die tijdens de informatiebijeenkomsten ter inzage hebben gelegen, zijn op deze pagina te raadplegen.
Het ontwerp is verder uitgewerkt en gedetailleerd om vervolgens te kunnen aanbesteden. Volgens de huidige planning zal deze procedure eind juli/begin augustus opgestart worden, waarna eind september de aanbesteding zal plaatsvinden. Begin oktober zal de aannemer bekend zijn. Vervolgens wordt er door de aannemer een planning en fasering opgesteld, waarover met de bewoners wordt gecommuniceerd.

Informatieavond 3 mei 2017

Informatieavond 21 februari 2017

Bewonersbrieven

Wilt u meer informatie over dit project ? Dan kunt u contact opnemen met de heer Hurkens, projectleider infrastructuur bij het team Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 043 4588 488 of via het e-mail adres info@eijsden-margraten.nl

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten