Reconstructie Termaar, In Gen Bauwerkoel en Gen Hof

Op 31 augustus 2020 start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten met de reconstructie van Termaar, In Gen Bauwerkoel en Gen Hof.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van de asfalt, het optimaliseren van de oppervlakkige afwatering in het gebied en het vervangen van alle rioolhuisaansluitingen vanaf de erfgrens tot op het hoofdriool. Verder wordt het kruisingsvlak Termaar/Gen Hof opgewaardeerd door het gebruik van natuurlijke bestratingsmaterialen. Het kruisingsvlak Termaar / Bauwerkoel wordt verlaagd uitgevoerd, zodat het afstromend regenwater oppervlakkig de Termaardergrub kan instromen. Tot slot worden in totaal 5 snelheidsremmende maatregelen in vorm van een drempelplateau toegepast (bij de overgangen van 60 naar 30 km/u –zone en op de langgerekte tracés tussen deze zones). Meer informatie leest u in de bewonersbrief (PDF, 342.6 kB).

Planning

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Op onderstaande kaart is de planning aangegeven. Aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn kunnen deze echter deels uitgesteld worden of langer duren.

Tekeningen

Vragen?

Heeft u vragen aan de gemeente Eijsden-Margraten over het project? Neem dan contact op met de toezichthouder Richard Martens of de projectleider Denise Katzschner via het algemene nummer van de gemeente 043 - 458 84 88.