Wegens een technische storing is gemeente Eijsden-Margraten momenteel gesloten. Ook is het helaas niet mogelijk reisdocumenten en rijbewijzen af te halen. Excuses voor het ongemak.

Reconstructie Termaar, In Gen Bauwerkoel en Gen Hof

Update 3 maart 2021| 

Maandag 15 maart start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten met de resterende uitvoeringswerkzaamheden (fase 2) in Termaar. Tijdens deze werkzaamheden is de weg drie weken afgesloten voor alle verkeer.

De werkzaamheden starten ter hoogte van de Verlorenweg en eindigen aan de provinciale weg (N 598).
Het bestemmingsverkeer voor Bauwerkoel ,Termaar en Gen Hof zijn te bereiken via de ingestelde verkeersomleiding.

Op 31 augustus 2020 startte BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten met de reconstructie van Termaar, In Gen Bauwerkoel en Gen Hof.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van de asfalt, het optimaliseren van de oppervlakkige afwatering in het gebied en het vervangen van alle rioolhuisaansluitingen vanaf de erfgrens tot op het hoofdriool. Verder wordt het kruisingsvlak Termaar/Gen Hof opgewaardeerd door het gebruik van natuurlijke bestratingsmaterialen. Het kruisingsvlak Termaar / Bauwerkoel wordt verlaagd uitgevoerd, zodat het afstromend regenwater oppervlakkig de Termaardergrub kan instromen. Tot slot worden in totaal 5 snelheidsremmende maatregelen in vorm van een drempelplateau toegepast (bij de overgangen van 60 naar 30 km/u –zone en op de langgerekte tracés tussen deze zones). Meer informatie leest u in de bewonersbrief (PDF, 342.6 kB).

Planning

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Op onderstaande kaart is de planning aangegeven. Aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn kunnen deze echter deels uitgesteld worden of langer duren.

Tekeningen

Vragen?

Heeft u vragen aan de gemeente Eijsden-Margraten over het project? Neem dan contact op met de toezichthouder Richard Martens via het algemene telefoonnummer van de gemeente 043 458 8488.