Renovatie gedeelte Trichterweg

De gemeente Eijsden-Margraten heeft in samenwerking met adviesbureau RAInfra uit Sittard plannen uitgewerkt om het gedeelte Trichterweg vanaf de komgrens t/m de vijfsprong te voorzien van nieuw asfalt. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de weg.

Momenteel watert er veel hemelwater komende vanaf de kern en De Molt (buis) af naar de bij de vijfsprong gelegen Waterschapsbuffers. Om dit te beperken worden er ter hoogte van de kom twee nieuwe buffers aangelegd. Het hemelwaterriool komende vanaf De Molt wordt vervangen, wat de mogelijkheid biedt om dit nu meteen in de nieuwe buffer te laten lozen. Het hemelwater komende vanaf de kern / Hoederstraat  en wordt middels een instroom naar de buffers geleid. Door deze maatregelen moet de hinder door afstromend hemelwater op de Trichterweg beperkt worden.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin het asfalt vernieuwd wordt is in geel aangegeven.
 

Ontwerp


Planning

De globale planning ziet er als volg uit:
• Maart 2021 bestuurlijk besluit aanbesteding;
• April 2021 opstarten aanbestedingsprocedure;
• Augustus 2021 opdracht naar de aannemer.

Zodra er een uitvoeringsplanning bekend is wordt dit toegevoegd.

Bereikbaarheid

Ter plaatse van de afzetting zal het verkeer middels borden omgeleid worden. Dit verschilt per fase van het werk. Zodra de omleidingsroutes zijn uitgewerkt worden deze toegevoegd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of wilt u reageren op het ontwerp? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.