Renovatie kern Terhorst

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau RAInfra uit Sittard gestart met de voorbereidingen van de renovatie van de kern Terhorst. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de wegen in Terhorst, mede veroorzaakt door het vervangen van de waterleiding in 2019.

Projectgebied
Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt / bestrating) vernieuwd wordt is geel omkadert.

Onlangs is er een concept ontwerp opgesteld dat we graag met de omgeving willen delen. De direct aanwonenden zijn onlangs via een brief incl. tekening geïnformeerd. Gezien een fysieke bijeenkomst met een dergelijk groot aantal mensen momenteel niet mogelijk is hebben we een presentatie gemaakt. Bekijk deze presentatie hier. (PDF, 2.2 MB)


(Schets)ontwerp

Planning
De globale planning ziet er als volg uit.

  • November 2020 schetsontwerp gereed en delen met bewoners
  • Eind november / begin december verwerken opmerkingen aanwonenden en plannen definitief maken
  • Januari 2021 bestuurlijk besluit
  • Februari 2021 opstarten aanbestedingsprocedure
  • Eind maart 2021 opdracht naar de aannemer
  • Eind april 2021 start werkzaamheden
  • Uitvoering van de werkzaamheden circa 12 weken

Bereikbaarheid
We zijn ons bewust van de beperkte bereikbaarheid van Terhorst bij uitvoering van de werkzaamheden, zeker omdat er maar één verharde toegangsweg is. Daarom zullen we alvorens we starten met de werkzaamheden de volgende semi-verharde wegen opknappen:
• Hondstraat, weg vanaf Terhorst 21 naar Terlinden;
• Weg op het Fort, weg van Terhorst 1A richting de Grotestraat.
Tevens zullen we de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Zo kunnen we de bereikbaarheid van Terhorst, ook voor o.a. hulpdiensten, garanderen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of wilt u reageren op het schetsontwerp? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl