Renovatie kern Terhorst

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau RAInfra uit Sittard gestart met de voorbereidingen van de renovatie van de kern Terhorst. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de wegen in Terhorst, mede veroorzaakt door het vervangen van de waterleiding in 2019.

Projectgebied
Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt / bestrating) vernieuwd wordt is geel omkadert.

Gezien een fysieke bijeenkomst volgens de RIVM richtlijnen niet mogelijk is, hebben we een presentatie gemaakt.  Bekijk deze presentatie hier. (PDF, 2.2 MB)

(Schets)ontwerp

Definitief ontwerp

Tekening 1 (PDF, 1.1 MB)

Tekening 2 (PDF, 479.1 kB)

Planning

De globale planning ziet er als volg uit:
• November 2020 schetsontwerp gereed en delen met bewoners
• Eind november / begin december verwerken opmerkingen aanwonenden en plannen definitief maken
• Februari 2021 bestuurlijk besluit aanbesteding
• Februari 2021 opstarten aanbestedingsprocedure
• 18 mei 2021 opdracht naar de aannemer

Aansluitend aan de opdracht heeft er een eerste startoverleg met de aannemer plaatsgevonden. Dit om de definitieve startdatum en fasering te bepalen. Echter, gezien de coronapandemie, hebben materialen een langere levertijd dan gebruikelijk. Daarom is besloten het project pas na de bouwvak 2021 op te starten.

• 6 september 2021 start werkzaamheden
• Uitvoering werkzaamheden circa 12 weken.

Bereikbaarheid

We zijn ons bewust van de beperkte bereikbaarheid van Terhorst bij uitvoering van de werkzaamheden, zeker omdat er maar één verharde toegangsweg is. Daarom zullen we alvorens we starten met de werkzaamheden de volgende semi-verharde wegen opknappen:
• Hondstraat, weg vanaf Terhorst 21 naar Terlinden;
• Weg op het Fort, weg van Terhorst 1A richting de Grotestraat.
Tevens zullen we de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Zo kunnen we de bereikbaarheid van Terhorst, ook voor o.a. hulpdiensten, garanderen.

Meer weten?

Door middel van de BESIX Infra Omgevingsapp houden wij u op de hoogte over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen onder de knop “Contact”. Zet in de app de ‘meldingen aan’ zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws. De app is gratis te downloaden in de Play- en Appstore. Zoek hiervoor op: BESIX Infra.

Mocht u tijdens de uitvoering toch graag telefonisch iemand spreken, dan kunt u tijdens kantooruren (08:00-17:00) contact opnemen met: Imelda Hendrix, omgevingsmanager BESIX Infra Nederland via telefoon: 047 577 7800.

Wilt u meer informatie of wilt u reageren op het schetsontwerp? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.