Tijdelijk parkeerverbod Sterre der Zeestraat Termaar

Tijdens een eerder project in de Sterre der Zeestraat was er tijdelijk een parkeerverbod aan een zijde van de straat. Bewoners hebben dit als prettig ervaren en wensen dit structureel in te voeren. De gemeente wil hier graag gehoor aan geven en gaat dit eerst onderzoeken.

Metingen

Om te controleren of het hard rijden geen negatieve invloed heeft, gaan wij eerst diverse metingen uitvoeren. Een eerste meting wordt als nulmeting uitgevoerd in de huidige situatie. Aansluitend wordt vanaf 1 maart 2021 aan een zijde van de straat een parkeerverbod ingesteld. Na het instellen van het parkeerverbod wordt nogmaals gemeten om te bekijken of er niet harder gereden wordt dan in de oude situatie. Het instellen van het parkeerverbod geldt voor een proefperiode van 4 maanden.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze meting? Bel dan met Dhr. Heijnen of Dhr. Loontjens via het algemeen telefoonnummer 043 458 8488 of stuur een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.