Wegwerkzaamheden aan de N591 tussen Eijsden en Maastricht (Oosterweg-Kloppenbergweg)

Wegwerkzaamheden aan de N591 tussen Eijsden en Maastricht (Oosterweg-Kloppenbergweg)


Vanaf week 37 starten we met het verkeersveiliger inrichten van de Oosterweg en Kloppenbergweg (N591) tussen Eijsden en Maastricht. Wegenbouwbedrijf Strabag BV gaat in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn;
• aanpassen t-splitsing bij bedrijventerrein Zoerbeemden
• het realiseren van een komingang ten zuiden van Oost-Maarland
• aanpassen van de t-splitsing bij camping De Oosterdriessen
• aanpassen van de t-splitsing bij Fun Valley
• vernieuwen / aanpassen wegmarkering
Op onderstaande tekeningen zijn de werkzaamheden aangegeven:

1. t-splitsing t.h.v. Fun Valley T001 (PDF, 978.9 kB)
2. t-splitsing t.h.v. Camping de Oosterdriessen (PDF, 847.2 kB)
3. komgrens reconstructie Oost-Maarland (PDF, 600.7 kB)
4. t-splitsing Kloppenbergweg / Zoerbeemden (PDF, 1.1 MB)
 

Planning en fasering


De planning en fasering is tot stand gekomen na overleg met diverse belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in een uitvoering in twee fasen waarbij het asfalt ’s avonds / ’s nacht wordt aangebracht. Door het project op deze wijze uit te voeren is de overlast voor belanghebbenden, omwonenden en doorgaand verkeer tot een minimum beperkt.

Fase 1 – aanpassen t-splitsing bedrijventerrein Zoerbeemden en realiseren komingang Oost-Maarland.


Fase 2 – aanpassen t-splitsingen bij Camping de Oosterdriessen en Fun Valley.

Aanpassen kruispunten

Planning

Week 37 Realiseren fase 1. De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd middels een enkelbaans wegafzetting. Verkeer kan dan ‘gewoon’ doorrijden langs het werkvak.
Week 38  In twee nachten zal het asfalt op fase 1 worden aangebracht. Voor het aanbrengen van het asfalt is het noodzakelijk om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers / bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van het vrij liggende fietspad.
Het nachtwerk is gepland voor 18, 19 en 20 (reserve) september tussen 18.00-8.00uur. Bedrijventerrein Zoerbeemden blijft te allen tijde bereikbaar via de Emmastraat / Industrieweg.

Week 39 Realiseren fase 2. De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd middels een enkelbaans wegafzetting. Verkeer kan dan ‘gewoon’ doorrijden langs het werkvak.
week 40 In twee nachten zal het asfalt worden aangebracht. Voor het aanbrengen van het asfalt is het noodzakelijk om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers / bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van het vrij liggende fietspad.
Het nachtwerk is gepland voor 3, 4 en 5 (reserve) oktober tussen 18.00-8.00uur.

Daar we bij het aanbrengen van het asfalt en markering afhankelijk zijn van de weersgesteldheid zijn op voorhand geen harde data te noemen. Zodra deze data bekend zijn zullen deze worden toegevoegd. Alvorens gestart wordt met het nachtwerk zullen omwonenden middels een bewonersbrief geïnformeerd worden. Het verkeer zal tijdig middels informatieborden geïnformeerd worden.

Omleiding en bereikbaarheid


In de weken waar de werkzaamheden overdag plaats vinden zal het bestemmingsverkeer doorgang hebben. Het verkeer wordt tijdens deze dagen geregeld door de aanwezige verkeersregelaars. In de nachten dat we asfalt aanbrengen is het noodzakelijk de gehele weg af te sluiten. Doorgaand verkeer zal via de (hoofd)omleiding via de A2 zijn weg moeten vervolgen. Deze ziet er als volg uit;
Omleiding komende vanaf Maastricht  Köbbesweg – oprit A2 nr. 56 ‘Gronsveld’ – afslag A2 nr. 57 ‘Oost-Maarland’ – Rijksweg – Groenstraat – Emmastraat – Kloppenbergweg.
Omleiding komende vanaf Eijsden  rotonde Emmastraat – Groenstraat – Rijksweg – oprit A2 nr. 57 ‘Oost-Maarland A2’ – afrit A2 nr. 56 ‘Gronsveld’ – Köbbesweg – Oosterweg / Hoge Weerd

Via onderstaande link zijn de omleidingstekeningen te raadplegen.
Link omleiding 1 (PDF, 1.5 MB)
Link omleiding 2 (PDF, 1.5 MB)

Contactpersonen


De contactpersoon (uitvoerder) vanuit Strabag is de heer A. Visser, bereikbaar op tel. 06-226 951 56.
De gemeentelijk toezichthouder is de heer  T. van Tilburg van adviesbureau Sweco, bereikbaar op tel. 06-27061092.

Voor uitvoeringsgerelateerde vragen kunt u het beste contact opnemen met de uitvoerder, danwel de toezichthouder. Voor vragen van algemene aard kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren, bereikbaar op tel. 06-527 676 82.

Overige informatie


Werkzaamheden worden in de gemeentelijke weekbladen gepubliceerd. Tevens worden de werkzaamheden middels vooraankondigingsborden tijdig aangekondigd zodat het doorgaand verkeer hier rekening mee kan houden.
Direct aanwonenden en overige belanghebbenden zullen middels bewonersbrieven geïnformeerd worden.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12:00
  • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten