Wegwerkzaamheden Klein Welsden

Op 12 november 2018 start wegenbouwbedrijf KWS Infra met asfalteringswerkzaamheden in Klein Welsden. Het betreft het stuk Klein Welsden vanaf ’T Rooth tot aan de vijfsprong naar Groot Welsden / Margraten.

Foto werkvak

In Klein Welsden wordt het wegvak buiten de bebouwde kom voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Langs de weg worden hier, op gelijke hoogte als de asfalt, betonnen opsluitbanden aangebracht. Daarmee willen we voorkomen dat  landbouwvoertuigen die richting berm uitwijken het asfalt aan de rand kapotrijden (zie voorbeeld foto’s). Op het gedeelte binnen de kom wordt het gehele asfalt en fundering verwijdert. Dit is noodzakelijk omdat het asfaltpakket hier vrij dun is en de weg nagenoeg op hetzelfde peil ligt als de woningen.

Foto schadebeeld

Foto schadebeeld (kopie 1)

Foto nieuwe situatie

Voorbeeld foto nieuwe situatie

De werkzaamheden duren zo’n 6 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. In verband met de beperkte breedte van Klein Welsden is het i.v.m. de (verkeers-)veiligheid noodzakelijk om de weg af te sluiten. Al het verkeer zal middels onderstaande omleidingsroutes worden omgeleid.

Planning en fasering:


Aanwonenden worden afhankelijk van de voortgang van het werk door de aannemer geïnformeerd over o.a. werkzaamheden, planning, bereikbaarheid, vuilnisophaal ed.
Het werk is in verband met de bereikbaarheid opgedeeld in 2 fasen.
Fase 1A gedeelte binnen ‘bebouwde kom’ – hier wordt de asfalt, fundering en goten vervangen.     Tevens wordt de waterafvoer richting de buffer bij huisnummer 25 geoptimaliseerd.
Fase 1B gedeelte buiten ‘bebouwde kom’ richting Margraten – hier heeft WML begin 2018 haar leiding vervangen. De sleuf is hier tijdelijk dicht gestraat met klinkers. Binnen het project zal deze sleuf hersteld worden met asfalt
Fase 2 gedeelte buiten de ‘bebouwde kom’ richting ’T Rooth – hier wordt de asfalt overlaagd met een nieuwe laag asfalt. Tevens worden hier langs de asfalt, dit om randschade te voorkomen, gestorte betonbanden aangebracht.

Op onderstaande luchtfoto is de fasering aangegeven

Fasering

Planning


Fase 1A week 46 t/m 50
Fase 1B week 47 t/m 49
Fase 2  week 49 t/m 51

Omleidingen:


Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd. Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroutes opgesteld. Zie onderstaande tekeningen.

Verkeersplan Klein Welsden (PDF, 1.2 MB)

Tekeningen / ontwerp:

Situatietekeningen (PDF, 1.9 MB)

Correspondentie:


Wilt u meer algemene informatie over bovenstaande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Knooren van team Openbare Ruimte van de gemeente Eijsden-Margraten, tel. 043 458 8488 of via info@eijsden-margraten.nl o.v.v. werkzaamheden Klein Welsden

Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en detailplanning kunt u contact opnemen met;
De uitvoerder van aannemer KWS Infra, de heer de heer John Lutke Schipholt tel: 06 1522 4554 of jlutkeschipholt@kws.nl
De toezichthouder namens de gemeente, de heer J. van Heck tel: 06-27061570 of joost.vanheck@arcadis.nl

Tevens wordt er ter hoogte van Klein Welsden 18 een directiekeet geplaatst. Ook hier kunt u terecht met vragen of het inzien van de plannen.

Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten