Wegwerkzaamheden Klein Welsden

Eind 2018 is wegenbouwbedrijf KWS Infra gestart met de asfalteringswerkzaamheden in Klein Welsden. Het betreft het stuk Klein Welsden vanaf ’T Rooth tot aan de vijfsprong naar Groot Welsden / Margraten.

In Klein Welsden is op het gedeelte binnen de kom reeds het gehele fundering- en asfalt pakket verwijdert en vervangen. Dit was noodzakelijk omdat het asfaltpakket hier vrij dun was en de weg nagenoeg op hetzelfde peil lag als de woningen. Deze werkzaamheden zijn, behoudens het aanbrengen van de asfalt deklaag, eind 2018 afgerond.
In Klein Welsden wordt ook het wegvak buiten de bebouwde kom voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Langs de weg worden hier, op gelijke hoogte als de asfalt, betonnen opsluitbanden aangebracht. Daarmee willen we voorkomen dat  landbouwvoertuigen die richting berm uitwijken het asfalt aan de rand kapotrijden.

Welsden nieuwe situatie

Op 6 maart start KWS Infra weer met het uitvoeren van de overige werkzaamheden buiten de ‘bebouwde’ kom. De werkzaamheden duren zo’n 6 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. In verband met de beperkte breedte van Klein Welsden is het i.v.m. de (verkeers-)veiligheid noodzakelijk om de weg af te sluiten. Al het verkeer zal ter plaatse middels omleidingsroutes worden omgeleid.

Planning en fasering


Aanwonenden worden afhankelijk van de voortgang van het werk door de aannemer geïnformeerd over o.a. werkzaamheden, planning, bereikbaarheid, vuilnisophaal ed.
Het werk is in verband met de bereikbaarheid opgedeeld in 3 fasen.
Fase 1 gedeelte binnen ‘bebouwde kom’ – hier zijn eind 2018 het asfalt-, fundering pakket en de molgoten vervangen. Tevens is de oppervlakkige waterafvoer richting de buffer bij huisnummer 25 geoptimaliseerd. Hier moet alleen nog de asfalt deklaag worden aangebracht.
Fase 2 gedeelte buiten ‘bebouwde kom’ richting Margraten – hier heeft WML begin 2018 haar waterleiding vervangen. De sleuf is tijdelijk dicht gestraat met klinkers. Binnen het project zal deze sleuf hersteld worden en zal er over het gehele oppervlak een nieuwe laag asfalt worden aangebracht. Om randschade te voorkomen zal ook hier aan weerszijde van de weg een betonnen opsluitband worden aangebracht.
Fase 3 gedeelte buiten de ‘bebouwde kom’ richting ’T Rooth – hier wordt het asfalt overlaagd met een nieuwe laag asfalt. Tevens worden hier langs het asfalt, dit om randschade te voorkomen, een gestorte betonbanden aangebracht.

Op onderstaande luchtfoto is de fasering aangegeven.

Fasering

De planning ziet er als volg uit


Fase 1 - week 46 t/m 52 2018 (behoudens de asfaltdeklaag)
Fase 2 - week 10 t/m 12 2019
Fase 3 - week 13 t/m 15 2019

Aanbrengen asfaltdeklaag over het gehele werk is gepland in week 15 

Omleidingen


Als gevolg van wegwerkzaamheden wordt het doorgaand verkeer plaatselijk gestremd / gehinderd. Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroutes opgesteld.

Tekeningen / ontwerp:

Situatietekeningen (PDF, 1.9 MB)

Correspondentie:

Wilt u meer algemene informatie over bovenstaande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Knooren van team Openbare Ruimte van de gemeente Eijsden-Margraten, tel. 043 458 8488 of via info@eijsden-margraten.nl o.v.v. werkzaamheden Klein Welsden

Indien u meer specifieke informatie wenst over uitvoering en detailplanning kunt u contact opnemen met;
De uitvoerder van aannemer KWS Infra, de heer de heer John Lutke Schipholt tel: 06 1522 4554 of jlutkeschipholt@kws.nl
De toezichthouder namens de gemeente, de heer J. van Heck tel: 06-27061570 of joost.vanheck@arcadis.nl

Tevens is er ter hoogte van Klein Welsden 18 (achterzijde) een directiekeet geplaatst. Ook hier kunt u terecht met vragen of het inzien van de plannen.

Hoewel enige overlast niet te voorkomen is, beperken we dit tot een minimum.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten