Werkzaamheden De Koningswinkel

De bovenbouw in de Koningswinkel in Margraten voldoet niet meer aan de eisen die gesteld zijn in ons wegenbeleidsplan. Vandaar dat voor september / oktober 2020 onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt en de trottoirs gepland is. Onderstaand meer informatie over de werkzaamheden en planning.

Werkzaamheden Enexis

In juli 2020 heeft Enexis hun gasleiding en stroomkabel vervangen. Na de bouwvak dienen nog de huisaansluitingen omgezet te worden op de nieuwe kabel / leiding. Deze werkzaamheden zullen tot en met 4 september duren.

Openbare verlichting

Week 29 en 30 heeft onze aannemer Spie Infratechniek de openbare verlichting in Koningswinkel vervangen. De lichtmasten zijn hierbij deels verschoven ten opzichte van de oude locaties omdat de lichtopbrengst op de weg niet optimaal was. Ook zijn de armaturen vervangen door armaturen met een energiezuinigere LED lichtbron. Om beschadigingen aan het nieuwe schilderwerk te voorkomen zullen de lichtmasten pas na de civiele werkzaamheden geschilderd worden.

Civiele werkzaamheden

Afgelopen periode hebben diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Bij het maken van de tekeningen zijn zo veel als mogelijk de door bewoners aangedragen ‘aandachtspunten’ meegenomen.

Vanaf de verkeerslichten tot aan het kruispunt Trichterweg / Hoenderstraat wordt het asfalt en de trottoirs vernieuwd. De kolken (putjes langs de weg) worden verwijderd en het wegprofiel wordt zo aangepast dat het water oppervlakkig weg loopt.
De riolering hebben we tijdens de planvoorbereiding middels een camera geïnspecteerd en deze blijkt nog in goede staat te zijn. Behoudens het afkoppelen van de kolken vinden er geen werkzaamheden aan de riolering plaats.

Planning

Op onderstaande luchtfoto is de planning en de fasering aangegeven.
Blauwe lijn: 7 sept. t/m 25 sept
Rode lijn: 21 sept. t/m 16 okt

De uitvoeringsperiode is geraamd op circa 8 weken, e.e.a. afhankelijk van de weersgesteldheid.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen en meldingen over de werkzaamheden op Koningswinkel kunt u terecht bij de aannemer of de gemeente.Aannemer: Strabag
Uitvoerder:  Bjorn Kreuze (06-391 852 53)
Omgevingsmanager: Imelda van Horne (047-577 7817)

Opdrachtgever gemeente Eijsden-Margraten
Projectleider: Pascal Knooren (043-458 84 88 of info@eijsden-margraten.nl)
Directievoerder:  Bas van Staveren (06-188 435 34)
Toezichthouder: Sven Harings (06-134 897 14)

Tekeningen