Werkzaamheden rioolgemaal Dorpsstraat Eckelrade

Op maandag 10 januari 2022 start Wegenbouw Gebr. Kurvers BV in opdracht van de gemeente met het vervangen van het rioolgemaal aan de  Dorpsstraat in Eckelrade nabij de huisnummers 79 – 81.


De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een hemelwaterleiding onder de Hondsberggrub, het vernieuwen van het rioolgemaal inclusief de aan- en afvoerende rioolleidingen en het herstellen van de wegverhardingen. De werkzaamheden zijn medio april gereed.

Met de plaatsing van het nieuwe rioolgemaal is er voor gekozen om de zogenaamde ‘first flush’ van het hemelwater niet meer te verpompen naar de rioolwaterzuiverings-installatie. Het ingezamelde hemelwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar de hemelwaterbuffer in het verlengde van de Hondsberggrub.

Werkgebied

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het werkgebied.

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoeringsperiode is doorgaand (gemotoriseerd) verkeer niet mogelijk en wordt middels bebording omgeleid.
Raadpleeg hier de omleidingsroute (PDF, 718.6 kB).

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met toezichthouder de heer Martens. Voor vragen omtrent het project met de heer Raijmakers. Beiden zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het algemeen nummer van de gemeente 043 458 8488.